Ankieta medyczna w ubezpieczeniu na życie

Ubezpieczenie na życie to produkt, który zabezpiecza Ciebie i Twoich najbliższych na wypadek utraty dochodu lub płynności finansowej w okresie zwiększonych wydatków związanych z wypadek lub ciężkim zachorowaniem. Pomoże też, kiedy czyjaś śmierć wpłynie na pogorszenie sytuacji finansowej uposażonych. Wnioskując o ubezpieczenie na życie możesz być poproszony o wypełnienie ankiety medycznej – dziś właśnie o tym.

Czym jest ankieta medyczna?

Ankieta medyczna jest dokumentem, który zapytuje potencjalnego klienta o wszystkie istotne z perspektywy ubezpieczyciela informacje zdrowotne. Większość ubezpieczycieli przy produktach indywidualnych na życie będzie wymagać oświadczenia. Ankieta jest formą najprostszą, składającą się od kilku do kilkunastu pytań. W uzasadnionych sytuacjach lub kiedy ubiegasz się o wysokie limity, możesz być poproszony o dostarczenie dokumentów medycznych lub zaproszony na badanie do lekarza orzecznika.

Co zawiera ankieta medyczna?

Ankieta medyczna to oświadczenie składające się z pytań otwartych i zamkniętych. Pytanie te dotyczyć mogą ostatnich wyników badań, przebytych operacjach, przebytych chorobach, zażywanych lekach czy historii zdrowotnej członków Twojej rodziny. Mogą pojawić się pytania o wzrost, wagę, datę urodzenia, styl życia, nałogi, uprawiane sporty. Każda firma ma opracowane własne pytania, dlatego jeśli ubiegasz się o kilka ofert, pytania te będą się różnić.

Dlaczego ubezpieczyciele wymagają ankiety medycznej?

Informacje zdrowotne mają za zadanie ocenić ryzyko ubezpieczeniowe przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie. Intencją firmy ubezpieczeniowej jest jak najbardziej precyzyjne określenie składki ubezpieczeniowej, która będzie adekwatna do Twojego stanu zdrowia i stylu życia. Zależność jest prosta – im lepszą masz kondycje zdrowotną, tym niższą składkę. Zdarzyć się może, że wynik badań nie wyjdzie pozytywny. W takiej sytuacji ubezpieczyciel najprawdopodobniej odmówi złożenia oferty lub przedstawi droższą ofertę.

Czy mogę podać nieprawdę w ankiecie?

Nie. Podanie nieprawdziwych danych, zgodnie z kodeksem cywilnym, wiążę się z konsekwencjami. Artykuł 815 KC mówi, że należy podać wszystkie znane okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał. Jeśli została podana informacja niezgodna z prawdą, ubezpieczyciel może odmówił wypłaty wtedy, kiedy będzie istniał związek przyczynowy pomiędzy okolicznościami a skutkami podania nieprawdziwej informacji. Dla przykładu, jeśli śmierć ubezpieczonego była związana z przebytymi chorobami, o które ubezpieczyciel nie wiedział a zapytywał, nie nastąpi wypłata świadczenia.

Czy istnieją wyjątki od ogólnej zasady zatajenia informacji?

Istnieje pewien wyjątek, o którym mówi artykuł 834 KC. Chodzi o czas od zawarcia umowy ubezpieczenia do daty wypadku. Jeśli upłynęły trzy lata, wówczas ubezpieczyciel nie może podnieść zarzutu podania informacji nieprawdziwej, wliczając w to zatajenie informacji. Mówiąc inaczej, świadczenie po tym terminie będzie należne. Dlaczego trzy lata? W zasadzie chodzi o wykrycie ewentualnych ukrytych chorób lub stanów złego zdrowia, o których ubezpieczony mógł nie mieć świadomości.

Jeżeli chcesz sprawdzić jakie pytania wymagane są do grup otwartych, zapoznaj się z dostępnymi pakietami i wymaganymi oświadczeniami o stanie zdrowia. Znajdziesz je w szczegółowym opisie programu. A jeśli szukasz czegoś indywidualnego, zapraszamy do kontaktu.

Opublikowano w Życie i zdrowie i otagowano , , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *