Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

Opublikowano: 24 września 2021

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869.) Rozdział 1 – Przepisy ogólne Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji […]

Czytaj więcej...

Ustawa o IKE oraz IKZE

Opublikowano: 16 września 2021

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1808; zm.: Dz. U. z 2018 r. […]

Czytaj więcej...

Ustawa – Prawo przewozowe

Opublikowano: 8 września 2021

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8.) Rozdział 1 – Przepisy ogólne Artykuł 1. 1. Ustawa reguluje przewóz osób i […]

Czytaj więcej...