Dlaczego warto wykupić OC mieszkania

Wpis ten skierowany jest do wszystkich, którzy nie docenili ubezpieczenia OC zawieranego przy ubezpieczeniu mieszkania lub domu. Jako przestrogę dla tych, którzy powinni jak najszybciej naprawić błąd mogący kosztować niemało. Dziś o znaczeniu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, i jak tak niewiele uratuje nas od wielu przykrości.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC w pełnej swojej nazwie wprowadza w obszar odpowiedzialności cywilnej. Każda umowa OC, wliczając to ubezpieczenie OC nabywane w związku z posiadanym pojazdem, rozkłada parasol ochronny nad konsekwencjami naszych działań względem osób trzecich, które wynikają z obowiązujących regulacji prawnych naprawienia wyrządzonej szkody. Jej zadaniem jest wypłata osobom poszkodowanym należnego odszkodowania. Wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej:

 • deliktową, która związana jest z czynem niedozwolonym,
 • kontraktową, czyli powiązaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania.

Dzisiaj będzie o odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

Obok odpowiedzialności cywilnej wyróżniamy karną definiowaną jako odpowiedzialność sprawcy czynu zabronionego prawnie, społecznie nieakceptowalnego i niebezpiecznego, ugruntowaną, co do zasady, w kodeksie karnym. Stawiając kropkę nad i, odpowiedzialności karnej nie da się ubezpieczyć, a polisa OC nie zwalnia z tejże odpowiedzialności.

Czynności życia prywatnego

Decydując się na ubezpieczenie OC w życiu prywatnym możemy rozważyć to na dwa sposoby. Pierwszy z nich, znacznie popularniejszy, to wykupywanie ubezpieczenie OC wraz z ubezpieczeniem domu lub mieszkania. Drugi sposób polega na odrębnym zawarciu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym na oddzielnej umowie. Przewaga pierwszego sposobu wynika z wygody, praktyczności i ceny – rozwiązania pakietowe nierzadko pozwalają obniżyć koszty w porównaniu z nabywaniem każdego produktu oddzielnie. Osoby nieposiadającej nieruchomości skorzystają z dedykowanej umowy OC.

Zakres umowy wynika z ogólnych warunków ubezpieczenia, w których to znajdziemy definicje czynności dnia prywatnego. Z reguły odnoszą się one do każdej czynności niezwiązanej z działalnością zarobkową lub zawodową. Umowa obejmuje OC deliktową, co oznacza działania, które były związane z czynem niedozwolonym. Dla przystępnego zobrazowania mówimy tutaj o takich zdarzeniach jak:

 • zalanie mieszkanie sąsiadów,
 • przechodzień przewróci się na chodników przy posesji,
 • pies pogryzie osobę trzecią,
 • sprawujesz opiekę nad dzieckiem, które przez nieuwagę uszkodzi cudzy pojazd,
 • hobbistycznie latasz małym dronem, który utracił łączność i spadł na zaparkowany samochód,
 • nieumyślnie uszkodziłeś telewizor znajdujący się w pokoju hotelowym.

Rażące niedbalstwo

Zakresem wyróżniającym dobre oferty jest rozszerzenie o rażące niedbalstwo w ubezpieczeniu OC. Przed zakupem sprawdź, czy oferta przewiduje ten zakres. Pamiętaj też, że katalog zdarzeń, który podlegałby pod to wyłączenie, nie jest łatwy do określenia. Wywodzi się to z niezdefiniowanego pojęcia w naszym prawie. Potocznie można uznać rażące niedbalstwo za każdy element życia prywatnego, który wynikał z bezmyślności, co dodatkowo spotęgowało brak staranności z naszej strony. Graniczyć to będzie z działaniem umyślnym. Uznaje się, że będą to między innymi takie sytuacje:

 1. niezakręcona woda po wyjściu z domu,
 2. pozostawienie niezamkniętych drzwi lub okien w czasie burzy,
 3. pozostawienie gotującego się jedzenia bez nadzoru,
 4. niewyłączenie żelazka lub innego sprzętu elektronicznego wymagającego stałego dozoru.

W ofercie bez „rażącego niedbalstwa” ubezpieczyciel nie zapłaci za szkody wyrządzone osobom trzecim, które wynikały z bezmyślności. Oczywiście pamiętaj, że nie wymieniony powyżej katalog nie jest zamknięty, a decydującym będą zawsze okoliczności konkretnego zdarzenia.

Ważne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

Dostępna oferta na rynku posiada rozwiązania pozwalające na dopasowanie oczekiwanej ochrony. Znajdziesz je w załączniku do OWU:

 • rozszerzony zakres terytorialny – jeśli często podróżujesz, koniecznie wykup tę klauzulę,
 • mienie najmowane – jeśli wynajmujesz cudzą własność i obawiasz się, że możesz ją uszkodzić, zdecydowanie pomyśl o tym rozszerzeniu. Mniej też na uwadze, że niektóre rodzaje mienia są nieubezpieczalne np. samochód z wypożyczalni, który to powinien posiadać własne ubezpieczenie AC,
 • agresywne psy – nieodzowne pokrycie dla właścicieli ras uznawanych za agresywne,
 • i inne: posiadanie koni, broni palnej, podczas uczestnictwa w praktykach, podczas użytkowania jednostek pływających …

Szczegóły przybliżą ogólne warunki ubezpieczenia poszczególnych towarzystw.

Podsumowanie

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to zapewnienie sobie spokoju, kiedy to nieumyślnie uszkodzisz cudzą własność. W zależności od dostępnej oferty i Twoich potrzeb, dobierz taki zakres, który najpełniej im odpowiada. Będąc właścicielem nieruchomości pomyśl o ofercie pakietowej, która powinna być korzystniejsza cenowo. Jeśli szukasz profesjonalnego doradztwa, skontaktuj się z nami!

Opublikowano w Ubezpieczenia mieszkaniowe i otagowano , , , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *