Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu – na czym polega?

W przypadku hospitalizacji, może Ci przysługiwać dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu. Jest to dodatkowe świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela lub zakład ubezpieczeń społecznych. Dzięki niemu można uzyskać dodatkowe środki finansowe, które pomogą w pokryciu brak przychodu lub zwiększonych kosztów w związku z pobytem w szpitalu.

Warunki ubezpieczenia dziennego świadczenia za pobyt w szpitalu

Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu to ubezpieczenie, które wypłaca ubezpieczyciel w przypadku, gdy ubezpieczony zostanie hospitalizowany. Świadczenie to ma na celu zrekompensowanie kosztów związanych z pobytem w szpitalu, takich jak koszty leczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu polega na wypłacie określonej kwoty za każdy dzień pobytu w szpitalu. Kwota ta jest uzależniona od wybranej polisy lub zasad ustalonych przez ubezpieczyciela lub zakład ubezpieczeń społecznych. Jest to częsty element ubezpieczenia na życie.

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, czy polisa ubezpieczeniowa obejmuje dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu oraz jakie są jej warunki. Warto również przemyśleć, czy wybór wyższej dziennej stawki nie byłby bardziej opłacalny, jeśli zostaniesz hospitalizowany przez dłuższy czas.

Pokrycie kosztów pobytu w szpitalu

Warto pamiętać, że to omawiane ubezpieczenie nie ma na celu pokrycia kosztu pobytu w szpitalu. Pobyt w szpitalu pokrywany jest zazwyczaj z NFZ, a jeżeli pobyt jest w szpitalu prywatnym, to w ramach własnych środków lub prywatnego ubezpieczenia szpitalnego. Pobyt w szpitalach zagranicą może być świadczony w ramach karty EKUZ lub ubezpieczenia turystycznego, o ile pobyt wynika z nieszczęśliwszego wypadku lub pogorszenia stanu chorobowego.

Ubezpieczenie dziennego pobytu w szpitalu

Świadczenie dziennego pobytu w szpitalu jest częstym pokryciem w ramach ubezpieczenia na życie.

Dla przykładu, WARTA w ofercie Warta Dla Ciebie i Rodziny wypłaty świadczenia, gdy osoba, której dotyczy ubezpieczenie, zostanie skierowana do szpitala. Świadczenie w przypadku ubezpieczonego przysługuje już od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.

W przypadku małżonka/partnera świadczenie zostanie przyznane, jeżeli pobyt w szpitalu w wyniku choroby trwał dłużej niż 3 dni, a w przypadku dziecka – dłużej niż 5 dni. Choroba skutkująca pobytem w szpitalu może być zdiagnozowana przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. Warta oferuje leczenia szpitalnego, w ramach którego świadczenie może być przyznane nawet do 365 dni pobytu w szpitalu w danym roku ubezpieczenia.

Z kolei w ERGO Hestii świadczenie za pobyt w szpitalu wypłacane jest już od pierwszego dnia pobytu. Kwota świadczenia uzależniona jest od przyczyn pobytu. Jeśli pobyt w szpitalu związany jest z chorobą, to kwota świadczeń wynosi do 100 zł za dzień, natomiast w przypadku nieszczęśliwszego wypadku w ruchu lądowym – nawet 300 zł za dzień. Szczegóły oferty poznasz na stronie otwartej grupy ERGO Hestii.

Opublikowano w Życie i zdrowie, Ubezpieczenia turystyczne, Ubezpieczenie wypadkowe i otagowano , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *