Jak wypowiedzieć umowę OC auta

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC komunikacyjnego wymaga zachowania pewnych zasad. Przepisy dopuszczają wypowiedzenie umowy w określonych przypadkach. Celem artykułu jest przybliżenie możliwych rozwiązań i ich sposobu realizacji. Wzór pisma zamieszczony jest w dalszej części tekstu.

Podstawowe zasady ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego jest ubezpieczeniem obowiązkowym i wymaganym już w pierwszym dniu rejestracji pojazdu. Regułą jest, że raz zawartej umowy OC nie można wypowiedzieć. Są jednak przypadki, kiedy ustawa przewiduje pewne odstępstwa. Niezależnie od tego, żaden samochód nie powinien się poruszać bez ważnej umowy OC. Kary za brak ważnej polisy są bardzo dotkliwe.

Kiedy możemy wypowiedzieć umowę OC

Ustawa przewiduje trzy sytuacje, kiedy możemy wypowiedzieć ubezpieczenie OC samochodu. Są nimi:

 • wypowiedzenie aktualnej umowy OC ze skutkiem na ostatni dzień trwania umowy,
 • wypowiedzenie aktualnej umowy OC jeśli mamy zawarte dwie umowy, a jedna z nich została zawarta w trybie automatycznego wznowienia z mocy ustawy,
 • wypowiedzenie aktualnej umowy OC po nabyciu auta.

Na czym polega zasada automatycznego wznowienia

Zacznijmy od pierwszego przypadku. Umowa ubezpieczenia OC pojazdu zawierana jest na 12 miesięcy. Po tym czasie, o ile składka za poprzednią została w całości opłacona, aktualny ubezpieczyciel prześle nam informacje (e-mailem, jeśli złożyliśmy zgodę na kontakt elektroniczny, lub listownie) o tym, że polisa dobiega końca i ma dla nas ofertę wznowienia. W piśmie tym dowiemy się:

 • ile wynosi składka na kolejne 12 miesięcy,
 • o możliwości zmiany składki, jeśli pojawią się nowe okoliczności mające wpływ na wysokość składki,
 • o możliwości złożenia wypowiedzenia wraz z opisem jego funkcjonowania.

Brak reakcji na pismo spowoduje automatyczne przedłużenie umowy na kolejny pełny rok. Jeśli z jakiegoś powoduje nie chcemy skorzystać z tej oferty, bądź zawarliśmy przedłużenie w innym towarzystwie, naszym obowiązkiem jest złożenie wypowiedzenia do ubezpieczyciela kończącej się polisy.

Kiedy automatyczne wznowienie nie działa

Zasada automatycznego wznowienia umowy OC nie nastąpi w kilku okolicznościach. Należą do nich:

 • brak opłacenia polisy w całości,
 • umowa została zawarta z przedsiębiorstwem w trybie negocjacji,
 • okoliczności leżących po stronie ubezpieczyciela: cofnięcie zezwolenia na działalność ubezpieczeniową, ogłoszenie upadłości, ogłoszenie lub zarządzenie likwidacji.

Mam zawarte dwie umowy OC – co dalej

Taka sytuacja może wystąpić, jeśli nie złożyliśmy wypowiedzenia u aktualnego ubezpieczyciela, a kolejną umowę zawarliśmy u innego. Systemy ubezpieczycieli mogą mieć luki i sytuacja ta może się wydarzyć u tego samego ubezpieczyciela. Zacznijmy od sytuacji, kiedy mamy zawarte umowy OC u dwóch różnych ubezpieczycieli. Wypowiedzieć możesz wyłącznie umowę zawartą w trybie automatycznego przedłużenia. Procedura wygląda tak:

 • skontaktuj się z ubezpieczycielem u którego masz zawartą umowę w trybie automatycznego przedłużenia i poinformuj o sytuacji,
 • skorzystaj ze wzoru pisma bądź – jeśli dane towarzystwo to dopuszcza– wypowiedz umowę online,
 • opłać składkę za okres udzielanej ochrony – jest to uprawnienie ubezpieczyciela do otrzymania proporcjonalnej zapłaty za okres, w którym ponosił odpowiedzialność.

Prostsza sytuacja występuje, kiedy zawarte zostały dwie umowy u tego samego ubezpieczyciela. Wówczas kontakt wyjaśniający powinien załatwić sprawę. Pamiętaj, że w takiej sytuacji zostanie wypowiedziana umowa automatycznego wznowienia i nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów.

Wypowiedzenie umowy OC po nabyciu samochodu

Ostatnia okoliczność uprawniająca do wypowiedzenia umowy przypada nabywcom samochodu z ważną umową OC. To od nabywcy zależy, czy i kiedy ja wypowiedzieć. Maksymalnie będzie ona obowiązywać do końca okresu ubezpieczenia. Dzieje się tak, ponieważ wraz z nabyciem auta przechodzą na nabywcę prawa i obowiązki tej umowy. Pamiętaj, że:

 • ubezpieczyciel ma prawo rekalkulacji składki na nowego nabywcę, choć nie każda firma ubezpieczeniowa korzysta z tego prawa,
 • umowa maksymalnie trwa do końca jej trwania i nie obowiązuje automatyczne przedłużenie na kolejne 12 miesięcy na mocy ustawy,
 • jeśli zdecydujesz się wypowiedzieć:
  • musisz to zrobić na piśmie,
  • umowa ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia,
  • musisz zadbać o ciągłość ochrony – musisz zawrzeć nową umowę OC najpóźniej w dniu rozwiązania umowy wypowiedzianej.

Jak wypowiedzieć umowę OC

Skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem i wypełnić formularz. Możesz skorzystać z naszego wzoru zamieszczonego poniżej lub generatora wypowiedzeń OC. Po wypełnieniu pisma możesz go zanieść do najbliższego oddziału lub wysłać na adres siedziby ubezpieczyciela. Warto udokumentować złożenie pisma. Jeśli dany ubezpieczyciel dopuszcza takie rozwiązanie, skorzystaj z możliwości wysłania pisma w formie elektronicznej – przez stronę WWW lub na wskazany adres e-mailowy.

Pobierz wzór wypowiedzenia umowy OC

Jak wypowiedzieć umowę OC

Jeśli stawiasz na wygodę, przygotowaliśmy generator wypowiedzenia OC online oparty na pliku PDF. Przejdź do formularza i bezpiecznie wygeneruj wypowiedzenie OC. Nie wymagamy zgody na dane marketingowe. Formularz jest bezpłatny i intuicyjny – zachęcamy do skorzystania.

Opublikowano w Komunikacyjne OC i otagowano , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *