Jak zmienić uposażonego w polisie na życie

Ubezpieczenie na życie to ubezpieczenie, które chroni nas i naszych bliskich w razie niespodziewanych zdarzeń losowych, takich jak choroba czy śmierć. Czasami może zdarzyć się, że chcemy zmienić osobę uposażoną na polisie. W takim przypadku warto wiedzieć, jak to zrobić. Przedstawiamy kroki, które należy podjąć, aby zmienić uposażonego w polisie ubezpieczenia na życie.

Kim jest uposażony

Uposażony to osoba, która jest uprawniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego. W ubezpieczeniu na życie możemy wskazać jednego uposażonego lub więcej osób uposażonych – w zależności od naszych potrzeb.

Uposażonym może być dowolna osoba. Ogólne warunki ubezpieczeń z reguły nie wprowadzają zastrzeżeń kto nim może być.

Dlaczego aktualizacja uposażonego jest ważna

Aktualizacja osoby uposażonej na polisie ubezpieczenia na życie jest ważna, ponieważ uposażony to osoba, która otrzyma świadczenie z polisy w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, takie jak śmierć ubezpieczonego.

Jeśli uposażonym jest osoba, która nie jest już bliska ubezpieczonemu lub która nie jest już w stanie otrzymać świadczenia z polisy (np. z powodu śmierci), warto rozważyć zmianę uposażonego na osobę, która będzie mogła skorzystać z polisy w razie potrzeby.

Jak zmienić uposażonego

Jeśli chcesz zmienić osobę uposażoną na polisie ubezpieczenia na życie, możesz to zrobić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do towarzystwa ubezpieczeniowego, które wydało tę polisę. Wniosek taki należy złożyć na formularzu, który można otrzymać od ubezpieczyciela lub na dowolnym druku, w którym zawrzesz następujące dane:

  • Imię i nazwisko osoby, która ma być nowym uposażonym na polisie
  • Jej adres zamieszkania i data urodzenia
  • Jeśli jest więcej niż jednej uposażony – udziały procentowe w kwocie świadczenia
  • Numer Twojej polisy ubezpieczenia na życie

Dokument powinien być opatrzona datą oraz własnoręcznym podpisem.

Pobierz formularz zmiany uposażonego

Co jeśli nie wskażemy uposażonego

Jeśli nie wpiszesz uposażonych w polisie ubezpieczenia na życie, to w razie spełnienia warunków umowy ubezpieczenia, świadczenie z polisy będzie przysługiwało zgodnie z OWU. W takiej sytuacji świadczenie z polisy może być przekazane na rzecz spadku po ubezpieczonym, zgodnie z przepisami prawa spadkowego. Niewątpliwie kluczowym w tym zakresie będą ogólne warunki ubezpieczenia regulujące okoliczność niewskazania uposażonego.

Opublikowano w Życie i zdrowie i otagowano , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *