Kara za brak OC – ile kosztuje?

Wraz z wejściem w rok 2021, uległy zmiany opłaty za brak ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Opłata ta będzie bardziej dotkliwa i w przypadków pojazdów osobowych może wynosić nawet 5600 zł. Sprawdź, ile dokładnie kosztuje brak ubezpieczenia OC na 2021 rok i od czego uzależniona jest wysokość kary.

Wymów i zakres ubezpieczenia OC

Obowiązująca ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wprowadza wymóg, aby każdy posiadacz pojazdu mechanicznego miał odpowiednie ubezpieczenie za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Jak stanowi ustawa, z ubezpieczenia OC przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Osoby, które nie spełnią obowiązku ubezpieczenia, stosownie do art. 88 ww. ustawy są zobowiązani do wniesienia opłaty, która jest uzależniona o dwa kryteria – rodzaj pojazdu i okres braku ubezpieczenia.

Jeśli chodzi o kryterium rodzaju pojazdu, kara stanowi:

 • samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co do długości braku ubezpieczenia, mamy za to następujące parametry:

 • 20% opłaty – gdy okres ten nie przekracza 3 dni;
 • 50% opłaty – gdy okres ten nie przekracza 14 dni;
 • 100% opłaty – gdy okres ten przekracza 14 dni.

Ile dokładnie wynoszą kary za brak OC

Dokładną wysokość opłat podawana jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do publicznej wiadomości do dnia 3 stycznia każdego roku. W związku z tym wiemy, że dokładna wysokość opłat wynosi jak podano poniżej.

1. Kara za brak OC dla samochodu osobowego:

 • do 3 dni braku OC – 1120 zł,
 • do 14 dni braku OC – 2800 zł,
 • powyżej 14 dni braku OC – 5600 zł.

2. Kara za brak OC dla samochodu ciężarowego, ciągnika i autobusu:

 • do 3 dni braku OC – 1680 zł,
 • do 14 dni braku OC – 4200 zł,
 • powyżej 14 dni braku OC – 8400 zł.

3. Kara za brak OC dla pozostałych pojazdów:

 • do 3 dni braku OC – 190 zł,
 • do 14 dni braku OC – 470 zł,
 • powyżej 14 dni braku OC – 930 zł.

Co jeśli zapomnisz?

Zdarza się, że na skutek roztargnienia zapomnisz wykupić ubezpieczenie. Funkcjonujący system w Polsce wykrywania takich sytuacji jest wyjątkowo skuteczny. Jeśli na wezwanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który posiada kompetencję do nakładania opłat, wykażesz, że nie podlegałeś pod ubezpieczanie bądź je posiadałeś, odstąpi od nakładania opłaty. UFG jest też uprawniony do umarzania opłaty w całości lub w części albo udzielania ulg, jeśli wykażesz, że byłeś w wyjątkowo trudnej sytuacji majątkowej lub życiowej.

Podsumowanie

Nie zwlekaj i wykup jak najszybciej wymagane ubezpieczenie. Pamiętaj, że wysokość opłat to nie jedyny element „straszaka”. Jeśli w okresie braku posiadania ubezpieczenia OC wyrządzisz szkodę osobie trzeciej, będziesz zobowiązany do zwrotu pełnej kwoty. Nieubezpieczony kierowca-rekordzista musi zwrócić 1,4 mln zł za spowodowany wypadek.

Opublikowano w Komunikacyjne OC i otagowano , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *