Karencja w ubezpieczeniach na życie – na czym polega?

Karencja to pojęcie, które często pojawia się w kontekście ubezpieczeń na życie. Jest to okres czasu, w którym ubezpieczony nie otrzyma świadczenia z polisy ubezpieczeniowej. Czy są odstępstwa? Jak karencja w ubezpieczeniach na życie działa w praktyce?

Czym jest karencja w ubezpieczeniach na życie

Karencja to okres czasu, w którym ubezpieczenie na życie posiada węższy zakres ubezpieczenia. Część świadczeń nie będzie powodować odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jest to zazwyczaj okres od 2 do 10 miesięcy od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia, w trakcie których ubezpieczony nie jest uprawniony od otrzymania świadczenia. Celem karencji jest zapobieganie wypłatom świadczeń za zdarzenia pewne lub co do których ubezpieczony posiadał wiedzę, że w najbliższym czasie mogą wystąpić.

PRZYKŁAD: Umowa ubezpieczenia obejmuje świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. Ubezpieczyciel nie zastosował karencji do tego świadczenia. Ubezpieczony, któremu urodzi się dziecko w okresie ubezpieczenia, otrzyma świadczenie. Może to nastąpić nawet w pierwszych dniach ochrony ubezpieczeniowej, co oznacza, że ubezpieczony wiedział o tym przed zawarciem ubezpieczenia. Natomiast intencją ubezpieczyciela było chronienie od zdarzeń niepewnych, których nie da się przewidzieć przed zawarciem ubezpieczenia.

W jakich przypadkach będzie obowiązywać karencja

Karencja w ubezpieczeniach na życie może obowiązywać w różnych sytuacjach, w zależności od polityki ubezpieczyciela i warunków umowy ubezpieczenia. Poniżej przedstawiam kilka przykładów sytuacji, w których karencja może obowiązywać:

  • śmierć ubezpieczonego (w innych przypadkach niż nieszczęśliwy wypadek) – karencja może trwać przez okres od 2 do 6 miesięcy,
  • leczenie szpitalne – karencja może trwać przez okres 2 miesięcy,
  • poważne zachorowanie – karencja trwa przez okres od 2 do 6 miesięcy,
  • urodzenie się dziecka, urodzenie martwego noworodka oraz wada wrodzona dziecka – karencja może trwać przez okres od 9 do 10 miesięcy

Karencje stosuje się do nowych zawartych umów ubezpieczenia na życie. Karencja – w zależności od polityki ubezpieczyciela – może wystąpić również w przypadku zmiany warunków ubezpieczenia. Wówczas karencja jest stosowana tylko do zwiększonych kwot świadczeń lub rodzajów świadczeń.

Co do zasady karencja nie ma zastosowania za zdarzenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem.

W jaki sposób ominąć karencje

W zależności od podejścia, każdy ubezpieczyciel może zastosować różnego rodzaje zachęty, poprzez obniżenie okresu karencji. Przykładem może być ERGO Hestia, która w ramach tzw. otwartej grupy zgadza się do:

  • całkowitego zniesienia karencji, jeżeli ubezpieczony rezygnuje z dotychczasowej umowy ubezpieczenia u tego samego ubezpieczyciela, lub
  • częściowego zniesienia karencji, jeżeli ubezpieczony zrezygnował z innej umowy ubezpieczenia w innym zakładzie ubezpieczeń, w którym ubezpieczenie trwało co najmniej 6 miesięcy.

Opublikowano w Życie i zdrowie i otagowano , , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *