klauzula-leeway-dla-firm-niedoubezpieczenie

Klauzula leeway i ryzykowne niedoubezpieczenie

Klauzula leeway jest jedną z klauzul, które powszechnie stosuje się w ubezpieczeniach dla przedsiębiorstw. Pojawia się w ubezpieczeniu budynków i budowli, maszyn, a nawet ubezpieczenia w transporcie. Zastosowanie jej jest szeroki. Klauzula ta przydatna zwłaszcza, jeśli obawiamy się, że zadeklarowana suma ubezpieczenia w realiach sporych zawirowań inflacyjnych może być niewystarczająca do odtworzeniowa mienia.

Czym jest niedoubezpieczenie

Klauzula leeway będzie przydatna wtedy, kiedy ubezpieczamy mienie na sumy stałe. W przeciwieństwie do systemu na pierwsze ryzyko, gdzie deklarujmy limit spodziewanej maksymalnej straty, przy ubezpieczeniu na sumy stałe deklarujemy pełną wartość mienia. Niedopuszczalne jest szukanie oszczędności i celowe obniżenie wartości. Dlaczego? Ponieważ mija się to z intencją ubezpieczyciela, aby zgłaszana wartość pozwalała na przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody. O niebezpiecznych konsekwencjach zasady proporcji pisaliśmy tutaj.

Czym jest klauzula leeway

W świadomości do zawirowań rynkowych, zwłaszcza w aktualnym inflacyjnym otoczeniu gospodarczym, klauzula leeway przychodzi z pomocą. Pomoc ta polega na ograniczeniu konsekwencji niedoubezpieczenia, czyli obniżeniu kwoty do wypłaty. Klauzula ta określa margines błędu, który ogranicza stosowanie zasady proporcji. Przykładową treść klauzuli zamieszczamy poniżej:

Klauzula leeway
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą umowy ubezpieczenia w tym określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku mienia dla którego suma ubezpieczenia została ustalona według wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej, zasada proporcji nie będzie stosowana jeśli wartość uszkodzonego lub utraconego mienia w dniu szkody nie będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia
.

Jak wylicza się klauzulę leeway

Na wstępie należy zauważyć, że dodanie klauzuli nie upoważnia do wypłaty odszkodowania ponad zadeklarowaną sumę ubezpieczenia. Klauzula leeway nie służy do wypłaty ponad wartość z polisy. Do tego służą inne klauzulę np. klauzula inflacyjna (wzrost sumy w trakcie okresu ubezpieczenia o wskaźnik inflacji) lub klauzula automatycznego pokrycia (nowe lub inwestycje w stare mienie w trakcie okresu ubezpieczenia). Klauzula leeway określa zasady (a w zasadzie liberalizuje je), kiedy zasadę proporcji się stosuje.

Przykład nr 1 – klauzula leeway przychodzi z pomocą
Budynek gospodarczy o sumie ubezpieczenia 100 000 zł został uszkodzony na skutek silnego wiatru. Wartość szkody wynosi 40 000 zł, a wartość odtworzeniowa budynku 120 000 zł. W tej sytuacji wartość „leeway” wynosi dokładnie 120%, czyli w ramach dopuszczalnego, acz granicznego limitu. Wówczas wypłacona kwota wyniesie 40 000 zł minus franszyza redukcyjna.

Spójrzmy na drugi przypadek.

Przykład nr 2 – klauzula leeway niewiele pomogła
Wróćmy do sytuacji z przykładu nr 1, lecz tym razem wartość odtworzeniowa budynku wynosiła 130 000 zł. Oznacza to, że limit 120% został przekroczony. Wówczas klauzula leeway nie pomoże, ponieważ dopuszczalne niedoubezpieczenie jest niższe niż zaistniałe. W takiej sytuacji wypłacona kwota wyniesie 30 769 zł (bo 40 000 x (100 000 / 130 000)) minut franszyza redukcyjna.

Czy klauzulę leeway stosuje się do wartości księgowej brutto

Klauzulę leeway stosuje się z zasady do tych wartości, które klient ustala samodzielnie. Jest to wartość odtworzeniowa, która wymaga wiedzy i nierzadko eksperckiego wsparcia szczególnie przy mieniu nietypowym, oraz wartość rzeczywista, która jest różnicą wartości odtworzeniowej i zużycia technicznego. Wartość księgowa brutto nie jest samodzielnie ustalana przez klienta, bo źródłem wartości są dane księgowe. W ogólnych warunkach ubezpieczenia dla przedsiębiorstw regułą jest niestosowanie zasady proporcji dla mienia określonego w księgowej brutto. Jeśli więc nie ma proporcji, po co klauzula leeway?

Ile kosztuje klauzula leeway

Klauzula leeway jest oferowano za niewielką opłatą. Jeśli w ocenie ubezpieczyciela mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie charakteryzuje się zaniżoną wartością, a ubezpieczony świadom zagrożenia corocznie aktualizuje wartość budynków i maszyn, klauzula może być nawet w gratisie. Z kolei mienie w złym stanie technicznym, którego wartość latami nie była aktualizowana, podatne na niedoubezpieczenie będzie drożej wyceniane, a możliwości negocjacyjne włączenia klauzuli leeway mocno ograniczone.

Opublikowano w Ubezpieczenia dla firm i otagowano , , , , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *