Nie tylko mandaty. Nowy rok to wyższe kary za brak OC

Dla właścicieli samochodów początek roku 2022 trudno uznać do udanych. Wraz z wejściem w nowy rok nie tylko zmienił się taryfikator mandatów. W dodatkowe koszty mogą wejść osoby, które zapomną na czas wykupić obowiązkowego ubezpieczenia OC. Kary w nowym roku są szczególnie dotkliwe – nawet 6 020 zł dla osobówek!

Nowy taryfikator mandatów

Coraz to większa penalizacja wykroczeń drogowych odbija się na kieszeniach tych, którzy je popełniają. Od 1 stycznia 2022 policjant drogówki będzie mógł nałożyć karę nawet 2.500 zł. Tak się stanie, gdy kierujący pojazdem przekroczy dopuszczalną prędkość o 70 km/h. Ponad to został wprowadzony system podwajania kar, co oznacza, że jeśli popełnisz w ciągu dwóch lat kolejny raz wykroczenie, kara zostanie podwojona. Ta sytuacja będzie miała miejsce przy przekroczeniu dopuszczalnej prędkości od 31 km/h. W skrajnych przypadkach maksymalnie zapłacimy za mandat nawet 5.000 zł.

Zasady obowiązkowego ubezpieczenia OC

Nowy rok nie przynosi zmian w zakresie zasad działania ubezpieczenia OC. Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi legitymować się ważną umową ubezpieczenia, której zadaniem jest pokrycie szkód powstałych m.in. w związku z ruchem pojazdu, lub zatrzymaniem lub postojem pojazdu. Nie ma znaczenia sposób użytkowania pojazdu czy jego stan techniczny. Minimalna suma gwarancyjna wynosi 5,21 mln EUR na szkody osobowe i 1,05 mln EUR na szkody w mieniu. Kwota ta ma zapewnić osobom poszkodowanym rekompensatę poniesionych szkód w razie zdarzenia. Aby sprawdzić ważność polisy, skorzystaj z bazy UFG.

Z czego wynikają zmiany wysokości kar

Wzrost stawek kar wynika z ich powiązania z minimalnym wynagrodzeniem. Na rok 2022 minimalna kwota wynagrodzenia została ustalona na 3010 zł, co automatycznie powoduje aktualizacje wysokości kar. Ich wysokość zależy od rodzaju pojazdu:

 • samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę długość braku ubezpieczenia i przyjąć poniższe parametry:

 • 20% opłaty – gdy okres ten nie przekracza 3 dni;
 • 50% opłaty – gdy okres ten nie przekracza 14 dni;
 • 100% opłaty – gdy okres ten przekracza 14 dni.

Dokładna wysokość kwot za brak OC

Dokładną wysokość opłat została podana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do publicznej wiadomości w dniu 29 grudnia 2021. W związku z tym wiemy, że dokładna wysokość opłat wynosi jak poniżej. W nawiasach podana kwoty z roku ubiegłego.

1. Kara za brak OC dla samochodu osobowego:

 • do 3 dni braku OC – 1 200 zł (wzrost z 1120 zł),
 • do 14 dni braku OC – 3 010 zł (wzrost z 2800 zł),
 • powyżej 14 dni braku OC – 6 020 zł (wzrost z 5600 zł).

2. Kara za brak OC dla samochodu ciężarowego, ciągnika i autobusu:

 • do 3 dni braku OC – 1 810 zł (wzrost z 1 680 zł),
 • do 14 dni braku OC – 4 520 zł (wzrost z 4 200 zł),
 • powyżej 14 dni braku OC – 9 030 zł (wzrost z 8 400 zł).

3. Kara za brak OC dla pozostałych pojazdów:

 • do 3 dni braku OC – 200 zł (wzrost z 190 zł),
 • do 14 dni braku OC – 500 zł (wzrost z 470 zł),
 • powyżej 14 dni braku OC – 1 000 zł (wzrost z 930 zł).

Co jeśli zapomnimy wykupić polisę OC

Bywa i tak, że w wyniku roztargnienia zapominasz wykupić ubezpieczenie. Funkcjonujący w Polsce system wykrywania takich sytuacji jest niezwykle skuteczny. Jeżeli na wezwanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który jest właściwy do pobierania opłat, udowodnisz, że nie podlegałeś pod ubezpieczanie bądź je posiadałeś, odstąpi od nakładania opłaty. UFG ma również prawo umarzania opłaty w całości lub w części, a także udzielania ulg, jeśli udowodnisz, że znajdowałeś się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

Kary za brak OC to nie wszystko

Pamiętaj, że wysokość opłat nie jest jedynym czynnikiem, który ma odstraszyć od niezawierania umowy OC Jeśli wyrządzisz szkodę osobie trzeciej i nie miałeś ubezpieczenia OC, będziesz musiał wypłacić pełną wartość szkody. Nieubezpieczony kierowca-rekordzista musi zwrócić 1,4 mln zł za spowodowany wypadek.

Opublikowano w Komunikacyjne OC i otagowano , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *