Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania lub domu swoim zakresem powinno obejmować co najmniej następujące ryzyka:

 • nieruchomość – konstrukcje obiektu (tzw. mury), elementy zabudowy oraz stałe elementy,
 • wyposażenie – mienie ruchome takie jak sprzęt RTV, AGD, meble, odzież, oraz stałe elementy, które nie zostały uwzględnione jako nieruchomość,
 • szyby od stłuczeń,
 • odpowiedzialność cywilna.

Uzupełnij o rozwiązania rozszerzające standardowy zakres o ochronę prawną, NNW czy ubezpieczenie nagrobka.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Zawarta umowa ubezpieczenia pozwoli ci na przezwyciężenie trudnych sytuacji. Standardowa umowa zapewnia wypłatę odszkodowania w następujących sytuacjach:

 • pożar i wybuch, dym i sadza,
 • opad, powódź, napór śniegu i lodu, grad, huragan, zalanie,
 • osuwanie i zapadanie się ziemi, lawina, trzęsienie ziemi, upadek drzewa,
 • upadek statku powietrznego,
 • dewastacja,
 • przepięcie,
 • kradzież z włamaniem,
 • rabunek.

Spotykaną praktyką jest coraz częstsze oferowanie ochrony na tzw. warunkach All-Risks, które określają, że wszystkie zdarzenia są objęte poza wyraźnie wymienionymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jest to sytuacja odwrotna względem ubezpieczeń od ryzyk nazwanych, w ramach których wypłata odszkodowania następuje pod warunkiem weryfikacji, czy dany typ zdarzeń zawierał się w definicjach. Opcja All-Risks jest tym samym wygodniejsza dla Klienta.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – nieodzowny element dobrej polisy

Dodatkowym rozszerzeniem w ramach ubezpieczeń mieszkań lub domów jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Ochrona zapewnia pokrycie kosztów na wypadek wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Co to może być za sytuacja? Liczba potencjalnych scenariuszy jest nieogranioczna, a do najczęściej występujących zaliczyca się:

 • zalejesz mieszkanie sąsiada,
 • osoba trzecia przewróci się na nieodśnieżonej posesji,
 • doniczka z Twojego balkonu spadnie na zaparkowane auto,
 • podczas krótkiego pobytu w hotelu nieumyślnie uszkodzisz telewizor,
 • będące pod opieką dziecko uszkodzi czyjąś własność,
 • jadąc rowerem potrącisz pieszego.

Ochrona jest uzależniona od oferty danego Towarzystwa i może się różnić. Zwróć szczególną uwagę na opcje dodatkowe, które w Twoim przypadku będą szczególnie ważne (np. posiadania agresywnego psa, pasieki, koni, broni palnej, używanie jednostek pływających).

Szyby i inne przedmioty od stłuczeń

Ubezpieczenie to najczęściej wymaga dodatkowego rozszerzenia, ponieważ stłuczenie szyb nie jest pokrywane na standardowych warunkach. Wiąże się z określeniem odrębnego limitu oraz opłacenia dodatkowej składki. Co ciekawe, umowa może przewidywać nie tylko typowe okna i drzwi szklane, ale również przedmioty podatne na stłuczenie jak np. kabiny prysznicowe, wanny, brodzik, płyty ceramiczne. Wartym uwagi są też panele fotowoltaiczne, szklane balustrady oraz zabudowy tarasów i balkonów.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Produkt ten zyskuje coraz to większe zainteresowanie. Ochrona obejmuje czynności życia prywatnego, w ramach których zachodzi uzasadniona konieczność zwrócenia się do specjalistów dziedzin prawnych. Umowa przewiduje zwrot, w zależności od wariantu, kosztów opinii prawnej, wynagrodzenia radcy prawnego lub adwokata, kosztów sądowych, postępowania administracyjnego, mediacji i innych wymienionych w OWU.