Ubezpieczenie pojazdu

Do podstawowych ubezpieczeń posiadanego samochodu zalicza się:

  • Ubezpieczenie OC – obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • Ubezpieczenie AC – na wypadek uszkodzeń, zniszczeń czy kradzieży,
  • Assistance – na pomoc w razie niespodziewanych problemów w drodze.

A jeśli szukasz pełnych rozwiązań, rozważ ubezpieczenie NNWubezpieczenie szyb oraz assistance opon na wypadek zniszczenia opon.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC nie trzeba przed nikim przedstawiać. Zgodnie z obowiązującym prawem jesteś zobowiązany jako posiadacz samochodu do wykupienia ubezpieczenia. Jeśli jako sprawca wypadku wyrządzisz innej osobie szkodę, prawnie musisz zapłacić za nią. W ramach pokrycia objęte są szkody podczas i w związku z ruchem pojazdu, wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego, bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu lub zatrzymaniem lub postojem pojazdu. Granica odpowiedzialności wynosi:

  • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 EUR,
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 EUR.

Ubezpieczeniem obejmujemy szkody, które są następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Umowa OC jest ważna w Polsce oraz na terenie UE oraz Andorze, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Ubezpieczenie AC

Autocasco przyda się na wypadek uszkodzenia pojazdu, zniszczenia lub jego kradzieży. Zakres dostępnej ochrony jest zróżnicowany i w zależności od Towarzystwa posiadać różne opcje ochrony. Najszerszy to wariant od wszystkich zdarzeń, tzw. All-Risks, które obejmuje każdy rodzaj zdarzenia poza tymi wyraźnie wyłączonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jest to bardzo wygodna forma dla Klientów. Ważne są też rozwiązania dodatkowe jak gwarantowana suma ubezpieczenia, wariant napraw w ASO, czy ochrona zniżek na wypadek szkody.

Jakie zdarzenia najczęściej są obejmowane przez większość Ubezpieczycieli? Znajdziemy kradzież, zdarzenie z innym pojazdem, zdarzeniem z drzewem lub zwierzyną, zalanie, zdarzenia żywiołowe, dewastacje i celowe uszkodzenia. Pamiętać należy, że awarie wewnętrzne nie są pokrywane z ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW

Jako uzupełnienie dobierz następstwa nieszczęśliwych wypadków aby chronić kierowców i podróżnych na wypadek wypadków komunikacyjnych. Ochrona działa, kiedy kierowca lub osoby, z którymi podróżujesz, doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu lub stracicie życie. Odszkodowanie NNW przysługuje w związku z ruchem bądź używaniem ubezpieczonego pojazdu. W zależności od wybranego pokrycia oraz Towarzystwa, pokryte zostaną trwałe uszczerbki na zdrowiu, śmierć, uciążliwe leczenie, a także niezdolność do pracy. W tym przypadku takiego ostatniego, wypłacone odszkodowanie trafi do Twoich bliskich. W ramach rozwiązań dodatkowych wykupisz leczenie, w tym rehabilitacje, refundujesz koszt nabytych przedmiotów ortopedycznych lub pomocniczych, a nawet przeszkolenie zawodowe. Wartość sumy ubezpieczenia, czyli górnej kwoty odpowiedzialności Towarzystwa, jest ustalana przez Ciebie i może wynosić od kilku do nawet 100 tysięcy złotych!

Ubezpieczenie szyb

Czy uszkodzenie szyby na skutek uderzenia kamienia brzmi prawdopodobnie? Zapewnij sobie pełne wsparcie w organizacji i refundacji naprawy lub wymiany szyby samochodowej na takie okoliczności. Niektóre towarzystwa oferują rozwiązania bezgotówkowe, co pozwala zaoszczędzić czas i nie nadwyręża Twoich oszczędności. Poza wspomnianym kamieniem, ubezpieczenie może pokrywać skutki dewastacji przez osoby trzecie, włamania lub jego próby oraz działania siły wyższej. Zazwyczaj oferta kierowana jest do posiadaczy pojazdów osobowych oraz ciężarowych. Funkcjonować mogą również pewne ograniczenia wiekowe oraz zakresowe terytorialne, stąd też ważne jest zapoznanie się z zasadami funkcjonowania ochrony ubezpieczeniowej.

Assistance opon

Sytuacja zaskakuje nawet najbardziej przygotowanych kierowców. Awaria opon przytrafia się nawet najlepszym! Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w sytuacji awarii opon. Zakres będzie obejmował wymianę na miejscu, przewóz do warsztatu, naprawę w warsztacie, a także holowanie oraz koszty nowej opony. Ochrona ubezpieczeniowa pozwoli na komfortowe ominięcie drogowych niespodzianek.