Życie i zdrowie

Szukasz sensownego ubezpieczenia na życie? Czy chciałbym zawrzeć ubezpieczenie na zdrowie? Zdecyduj się na wybrane rozwiązanie:

 • Ubezpieczenie na życie – na wypadek trwałego uszczerbku, utraty zdrowia lub życia. Sprawdź nasza ofertę otwartych grup, w ramach których zawrzesz ubezpieczenie indywidualne na życie. Ochronę dostarcza Ergo Hestia, Warta, Compensa, Uniqa, Generali i Allianz.
 • Ubezpieczenie zdrowotne – na wypadek problemów zdrowotnych, które zapewnia dostęp do lekarzy, badań oraz rehabilitacji w możliwie najszybszym czasie.

Bądź przygotowany na losowe zdarzenia w Twoim życiu!

Ubezpieczenie na życie

Zadaniem tego produktu jest objęcie Ciebie oraz Twoich bliskich parasolem ochronnym na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń życiowych. Ubezpieczenie na życie powinno być optymalne, aby zapewnić adekwatne wsparcie finansowe po losowych sytuacjach.

Rozwiązania te pozwalają dopasować się do indywidualnych potrzeb oraz aktualnej sytuacji życiowej. W zależności na jakim etapie życie jesteśmy, nasze potrzeby mogą się różnić. Oznacza to, że oferta dla singli, pary, rodziny oraz seniorów powinny się różnić, co wynika z odmiennych potrzeb ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenia życiowe posiadają rozwiązania wielopakietowe. Podstawowym elementem ochronnym jest życiu ubezpieczonego. Dodatkowymi rozszerzeniami może być:

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego,
 • śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • rozwiązania Assistance (np. organizacja pomocy medycznej)
 • całkowitej lub czasowej niezdolności do pracy
 • z tytułu pobytu w szpitalu,
 • z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego,
 • z tytułu poważnej operacji ubezpieczonego,
 • z tytułu zabiegu specjalistycznego ubezpieczonego,
 • z tytułu urodzenia dziecka
 • z tytułu śmierci współmałżonka albo partnera, rodzica lub teścia,
  i wiele innych rozwiązań…

Pamiętaj, że ubezpieczenie grupowe dostępne u pracodawcy nie zawsze będzie optymalnym rozwiązaniem Twoich indywidualnych potrzeb. Porównaj ceny i zakres ubezpieczenia otwartych grup.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia pomoc na wypadek choroby i poważnego zachorowania. Działa to w taki sposób, że ubezpieczyciel zapewni wsparcie finansowe, dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej, a w niektórych ofertach nawet dofinansowanie do zakupu leków. Dostępne formy świadczeń zakładają bezgotówkową realizację dostępu do usług medycznych w sieci partnerskiej.

Do form oferowanych świadczeń wyróżnia się:

 • dostępu do lekarzy specjalistów,
 • dostęp do badań diagnostycznych (zabiegi ambulatoryjne, badania endoskopowe, USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania czynnościowe),
 • e-wizyty lekarskie,
 • rehabilitacja,
 • szczepienia ochronne,
 • wizyty domowe,
 • refundacja kosztów za wizyty poza siecią partnerską,
 • całodobowy dostęp do infolinii 24/h.

Zakres ochrony poszczególnych ofert jest zróżnicowany.  

Co równie ważne, występują rozwiązania pakietowe, w ramach których objąć możesz całą swoją rodzinę na jednej umowie. Składka za ochronę najczęściej płatna jest z góry przed każdym kolejnym miesiącem.