ALLIANZ – Otwarta Grupa

W ofercie otwartej grupy Allianz „Allianz Bezpieczne Życie” znajdziemy propozycję dla osób w wieku 15 – 69 lat, a dla seniorów, którzy mają nieukończone 75 lat.

Propozycja zawierają łącznie aż 15 atrakcyjnych wariantów ubezpieczenia z możliwościami rozszerzenia o pakiet kardiologiczny, dla aktywnych, senior, onkologiczny, Twoje dziecko i komunikacyjny. Z myślą o seniorach powstały dwa warianty ubezpieczenia. Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie oferty poniżej.

Jakie są warunki przystąpienia?

Ubezpieczenie na życie Allianz kierowane jest do każdego chętnego, który pozytywnie przejdzie weryfikacje stanu zdrowia (ankieta medyczna) oraz ukończył 15 lat i nie ukończył 75 lat. Wariant Premium dedykowany jest wyłącznie dla osób, które nie ukończył 54 roku życia. Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie do rocznicy polisy, w której Ubezpieczony osiągnie wiek 75 lat (z dniem poprzedzającym najbliższą rocznicę polisy, następującą po ukończeniu przez Ubezpieczonego 75 lat).

Pierwszy okres ochrony rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca pod warunkiem opłacenia składki. Następnie ochrona może zostać przedłużona na kolejne, 12–miesięczne okresy.

Ocena ryzyka obejmuje udzielone odpowiedzi na pytania medyczne. Nie ma wykluczeń grup zawodowych.

Jakie są dostępne warianty?

Dla Ciebie obejmuje ryzyka związane z moją osobą, jak: śmierć, śmierć w następstwie: wypadku, zawału serca lub udaru mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu, uraz niepowodujący trwałego uszczerbku, leczenie w szpitalu, poważne zachorowanie, zabiegi operacyjne i powikłania pooperacyjne, leczenie specjalistyczne, koszty leczenia w Polsce w następstwie wypadku.

Dla Ciebie i Dziecka obejmuje zakres oferty „Dla Ciebie” oraz ryzyka związane z moimi dziećmi, jak: poważne zachorowanie, leczenie w szpitalu, koszty leczenia w Polsce w następstwie wypadku, śmierć dziecka, osierocenie dziecka.

Dla Ciebie i Rodziny to pakiet obejmujący ryzyka występujące w ofercie”Dla Ciebie i Dziecka”. Ponadto znajdziesz tu:

– ryzyka związane z moim małżonkiem albo partnerem,
– ryzyka związane z moim rodzicami lub rodzicami małżonka albo partnera,
– ryzyko związane z moi rodzeństwem rodzonym lub przyrodnim.

Dla Ciebie 70+ to oferta dla osób w wieku od 70 do 74 r.ż. Zakres ryzyk obejmuje m.in.: śmierć, śmierć w następstwie: wypadku, zawału serca lub udaru mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu, uraz niepowodujący trwałego uszczerbku, leczenie w szpitalu, poważne zachorowanie, zabiegi operacyjne i powikłania pooperacyjne, leczenie specjalistyczne, koszty leczenia w Polsce w następstwie wypadku.

Atuty oferty Allianz

  • Ubezpieczenie dla klienta indywidualnego z zakresem ubezpieczenia grupowego.
  • Możliwość dokupienia umów do gotowych wariantów w zależności od potrzeb.
  • Nie ma znaczenia gdzie pracujesz – nie ma wykluczeń grup zawodowych.
  • Wypłata świadczenia w pełnej wysokości, już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci Ubezpieczonego.
  • Możliwość zawarcia polisy zdalnie – za pośrednictwem Agenta. Zawarcie umowy potwierdzisz bez zbędnych formalności, klikając w link, który otrzymasz e-mailem.
  • Tylko pięć krótkich pytań o stan zdrowia Ubezpieczonego

Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

Standardową ofertę możesz uzupełnić o dodatkowe pakiety. Są one dostępne dla każdego wariantu, za wyjątkiem Dla Ciebie 70+. Opis rozszerzeń znajdziesz poniżej.

Sposób zawarcia ubezpieczenia

Do pełnego zawarcia umowy ubezpieczenia wystarczą trzy kroki:

  1. Wypełnij wniosek online lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych z zakładki kontakt.
  2. Na podstawie otrzymanych informacji przygotujemy ofertę.
  3. Po jej akceptacji, przekażemy na adres e-mail wszystkie istotne dokumenty. Ostatni krok to opłacenie polisy.

Ankieta medyczna – pytania

1. W ciągu ostatnich 5 lat nie zdiagnozowano u mnie i nie leczyłem się z powodu: wady serca, choroby serca, wątroby, nerek, trzustki, cukrzycy (nie dotyczy cukrzycy ciążowej), nowotworu złośliwego, guza mózgu, stwardnienia rozsianego (SM), udaru mózgu, paraliżu, zaburzeń psychicznych, przewlekłej niewydolności oddechowej, HIV.

2. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie byłem/am niezdolny/a do pracy przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni ani nie przebywałem/am w szpitalu celem diagnostyki lub leczenia (nie dotyczy leczenia złamań/skręceń kończyn, operacji przepukliny pachwinowej, usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, opieki nad członkiem rodziny , hospitalizacji związanych z ciążą/porodem/połogiem). Według mojej najlepszej wiedzy nie mam wskazań do leczenia szpitalnego ani operacyjnego.

3. W ciągu ostatnich 5 lat nie byłem/am i obecnie nie jestem uzależniony/a, leczony/a, hospitalizowany/a ani kierowany/a na leczenie z powodu nadużywania/ uzależnienia od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4. W dniu złożenia niniejszego wniosku nie przebywam na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, lub innym zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w tym hospicjum, nie mam orzeczonej niezdolności do pracy lub orzeczonego stopnia niepełnosprawności, ani też nie ubiegam się o takie orzeczenia, nie otrzymuję świadczenia rehabilitacyjnego, ani też nie ubiegam się o nie.

5. W ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonywałem/am i nie zalecono mi wykonania: badań diagnostycznych lub konsultacji lekarskich w związku z nieprawidłowymi wynikami badań lub występowaniem następujących objawów chorobowych: bóle brzucha lub głowy, bóle w klatce piersiowej, powiększenie węzłów chłonnych, guzek w piersi lub w jądrach, napady drgawkowe lub omdlenia/utrata przytomności, zaburzenia równowagi, krwioplucie, obecność krwi w stolcu lub moczu, duszność, przewlekły kaszel, niezamierzona, postępująca utrata wagi.

Ważne dokumenty

Archiwalne: