COMPENSA – Otwarta Grupa

Ubezpieczenie „Między Nami” dostarczane przez Compensa kierowane jest dla osób, którym zależy na możliwości elastycznego kształtowania zakresu oferty. Ubezpieczenie to dedykowane jest osobom, które ukończyły 18 rok życia, ale mają nie więcej niż 55 lat.

Osobom w wieku między 56 a 72 rokiem proponujemy ubezpieczenie na życie: Między Nami Gold.

Jakie są warunki przystąpienia?

Ubezpieczenie na życie Compensa kierowane jest do każdego chętnego, który pozytywnie przejdzie weryfikacje stanu zdrowia (ankieta medyczna) oraz ukończył 18 lat i nie ukończył 55 roku życia. Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie do rocznicy polisy, w której Ubezpieczony osiągnie wiek 72 lat.

Pierwszy roczny okres ochrony rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca pod warunkiem opłacenia składki. Następnie ochrona może zostać przedłużona na kolejne, 12–miesięczne okresy.

Ocena ryzyka obejmuje udzielone odpowiedzi na pytania medyczne i wykonywanym zawodzie.

Jakie są dostępne warianty?

„Między Nami” w wersji Standard jest bazową wersją ubezpieczenia, które obejmuje śmierć oraz inne istotne elementy polisy na życie. W wyższych pakietach zakres powstał z myślą o rodzinie.

„Między Nami” w wersji VIP to oferta dla osób bardziej wymagających, którzy oczekują wyższej sumy ubezpieczenia i świadczeń. Warianty są dostosowane zarówno dla singli, jaki i rodzin.

„Między Nami” w wersji GOLD to oferta specjalnie opracowana z myślą o seniorach. Propozycja zawiera trzy warianty o zróżnicowanej ochronie aby najlepiej dostosować się do każdych potrzeb.

Atuty oferty Compensy

 • Oferta dla szerokiej grupy wiekowej – Ubezpieczenie na życie dla osób w wieku od 18 do 55 lat, a dla seniorów między 56 a 72 rokiem życia
 • Elastyczna konstrukcja pozwala na indywidualne dopasowanie zakresu ochrony.
 • Ochrona w ramach ubezpieczenia związana z życiem i zdrowiem małżonka, partnera i dziecka, życiem rodziców i teściów.
 • Całodobowa ochrona życia i zdrowia.
 • Krótka ankieta o stan zdrowia Ubezpieczonego

Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

Wybierając ubezpieczenie na życie Między Nami chronisz to, co dla Ciebie najważniejsze. Życie i zdrowie. W zależności od wybranych przez Ciebie ubezpieczeń dodatkowych, zakres ubezpieczenia może obejmować zdarzenia związane z utratą życia, np.:

 • śmierć,
 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego.

Może także obejmować zdarzenia związane z utratą zdrowia, np.:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt w szpitalu,
 • rekonwalescencja po pobycie w szpitalu,
 • leczenie specjalistyczne,
 • operacja chirurgiczna,
 • poważne zachorowanie.

Między Nami to również:

 • ochrona obejmująca zdarzenia dotyczące życia lub zdrowia Twoich rodziców i teściów,
 • finansowe wsparcie w przypadku szczęśliwych zdarzeń, jak np. narodzenia dziecka,
 • pomoc assistance w sytuacjach związanych z utratą zdrowia.

Karencja wynosi:
a) 9 miesięcy w przypadku urodzenia dziecka
b) 6 miesięcy w przypadku:
– śmierci ubezpieczonego
– śmierci ubezpieczoneg wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
– śmierci rodziców, teściów, małżonka/partnera,
– poważnego zachorowania ubezpieczonego
– pobytu w szpitalu w wynku choroby
– operacji chirurgicznych
c) 1 miesiąc w przypadku urodzenia martwego dziecka

Compensa dopuszcza zaliczenie stażu do karencji, jeśli przerwa w innym ubezpieczeniu trwała nie dłużej niż 30 dni.

Zmiana wariantu dopuszczalna jest w każdą rocznicę polisy.

Oferta nie jest kierowana do następujących zawodów:
artysta cyrkowy, chemik – substancje wybuchowe, dekarz, elektryk dołowy, górnik kopalni odkrywkowej, górnik kopalni podziemnej, hutnik, instruktor sportów ekstramalnych, kaskader, komandos, konwojent, laborant – substancje wybuchowe, marynarz morski, marynarz śródlądowy, monter linii wysokiego napięcia, nurek, ochroniarz osobisty, ochroniarz z bronią, opiekun dzikich zwierząt, pilot – transport powietrzny (wojskowy), pilot lekkich maszyn wojskowych, policjant kryminalny, policjant patrole uliczne (praca w terenie), policjant praca biurowa, pracownik budowlany – prace podziemne / tunele, pracownik platformy wiertniczej, ratownik GOPR / TOPR ratownik LPR, ratownik WOPR, rencista, saper, pirotechnik, sportowiec, strażak, windykator terenowy, żołnierz – służby specjalne, żołnierz jednostki wojskowej (czynna służba).

Sposób zawarcia ubezpieczenia

Do pełnego zawarcia umowy ubezpieczenia wystarczą trzy kroki:

 1. Wypełnij wniosek online lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych z zakładki kontakt.
 2. Na podstawie otrzymanych informacji przygotujemy ofertę.
 3. Po jej akceptacji, przekażemy na adres e-mail wszystkie istotne dokumenty. Ostatni krok to opłacenie polisy.

Ankieta medyczna – pytania

1. Waga, wzrost oraz zmiana wagi, jaka nastąpiła w ostatnim roku.

2. Czy kiedykolwiek ubiegał/a się lub otrzymał/a Pan/Pani rentę chorobową (inwalidzką, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek pielęgnacyjny lub stopień niepełnosprawności)?

3. Czy przez ostatnie 5 lat leczył się Pan/Pani lub rozpoznano u Pana /Pani chorobę serca, niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze , udar mózgu, padaczkę, niedowład, choroby płuc, choroby nerek, choroby psychiczne, cukrzycę, choroby wątroby, choroby reumatyczne, stwardnienie rozsiane, choroby zakaźne (w szczególności: boreliozę, WZW typu B, typu C, HIV) guz lub nowotwór, chorobę alkoholową, chorobę jelit. Czy chorował (a) Pan/Pani, choruje, prowadzono u Pana/Pani diagnostykę, jak również zamierza Pan/Pani poddać się leczeniu w związku z ww. chorobami?

4. Informacje o placówkach medycznych, w których zatrudnieni są lekarze prowadzący, pierwszego kontaktu lub rodzinny.

W niektórych przypadkach mogą pojawić się pytania dodatkowe.

Ważne dokumenty