GENERALI – Otwarta Grupa

W ofercie otwartej grupy Generali znajdziemy propozycję dla osób aż do 80 roku życia.

Propozycja zawiera łącznie aż 8 wariantów z możliwością rozszerzenia o Rentę, Poważne zachorowania, Drugą opinię medyczną, Specjalistyczne zabiegi medyczne oraz Pakiet zdrowie Dziecka. Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie oferty poniżej.

Jakie są warunki przystąpienia?

Ubezpieczenie na życie „Generali, z myślą o życiu PLUS” kierowane jest do osób, które przeszły pozytywną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego (ankieta medyczna) oraz są w wieku:

  • od 15 do 65 lat – może wybrać spośród wariantów 1-7;
  • od 60 do 80 lat – może wybrać wariant 8 (Wariant dla Seniora);

Ocena ryzyka obejmuje udzielone odpowiedzi na pytania medyczne oraz wykonywany zawód. W indywidualnych przypadkach będzie konieczna dodatkowa analiza. Dodatkowe informacje będą potrzebne dla osób wykonujących zawody podwyższonego ryzyka (klasa 4). Pełna lista dostępna jest na dole strony w załącznikach.

Jakie są dostępne warianty?

Dla Ciebie (WARIANT 1-2) to oferta kierowana dla singli, zawierająca w zakresie pakiet obejmujący życie, wypadek i zdrowie ubezpieczonego.

Dla Bliskich (WARIANT 3-7) to oferta kierowana dla osób, które poza własnym życiem, wypadkiem i zdrowiem, chciałby rozszerzyć ochronę o swoich bliskich.

Dla Seniora (WARIANT 8) to oferta kierowana dla osób od 60 do 80 r.ż., które zainteresowane ochroną na życie, wypadek i bliskich.

Atuty oferty Generali

  • Możliwość stworzenia własnego wariantu ubezpieczenia lub dokupienia umów do gotowych wariantów oraz podwyższenia sum ubezpieczenia w zależności od potrzeb.
  • Wypłata świadczenia w pełnej wysokości, już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci Ubezpieczonego.
  • Wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu (w tym na SOR) już za 1 dzień hospitalizacji, niezależnie od przyczyny.
  • W pakietach 1-7 Generali wypłaci świadczenie w sytuacji wystąpienia nowotworu in-situ.
  • Możliwość zawarcia polisy zdalnie – za pośrednictwem Agenta. Zawarcie umowy potwierdzisz bez zbędnych formalności, klikając w link, który otrzymasz e-mailem. Składkę możesz zapłacić od razu, korzystając z PayU lub Blik.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia

Każdy oferowany wariant Generali z myślą o życiu Plus zawiera ochrona na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Śmierć z każdej przyczyny (poza przypadkami określonymi w OWU) zaczyna się już od 10 000 zł i nie obowiązuję karencja. W przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy w najszerszym zakresie kwota wynosi aż 215 000 zł i może, na Twój wniosek, zostać podwyższona.

Zakres obejmujący śmierć ubezpieczonego jest bez karencji.

W każdym wariancie przewidziana została ochrona związana z wypadkiem. W ramach niej, w zależności od wybranego zakresu, znajdziemy:
– niezdolność do pracy zarobkowej wskutek NW,
– trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW,
– uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu,
– pobyt w szpitalu spowodowany NW przy pracy,
– pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego,
– assistance (pomoc medyczna).

Wariant 1-7 oferuje poważne zachorowanie. W wariancie rozszerzonym zawartych jest 41 jednostek chorobowych: anemia aplastyczna, bakteryjne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, choroba Alzheimera, choroba Creutzfeldta – Jakoba, choroba heinego – medina (poliomyelitis), choroba neuronu ruchowego, choroba Parkinsona, ciężkie oparzenia, dystrofia mięśniowa, endarterektomia tętnicy szyjnej, kardiomiopatia, leczenie operacyjne choroby wieńcowej, łagodny nowotwór wewnątrzczaszkowy, nieswoiste zapalenie jelita o ciężkim przebiegu, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy inwazyjny, nowotwór złośliwy przedinwazyjny (carcinoma in situ), operacja aorty, operacja zastawek serca, paraliż,  pierwotne nadciśnienie płucne,  piorunujące zapalenie wątroby, postępująca twardzina układowa (scleroderma), poważny uraz głowy, przeszczepienie narządu, przewlekła niewydolność wątroby, przewlekłe nawracające zapalenie trzustki, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, śpiączka, toczeń rumieniowaty układowy, udar mózgu, usunięcie płuca (pneumonektomia), utrata kończyn, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, zaawansowana choroba płuc, zakażenie wirusem hiv, zapalenie mózgu, zawał serca.

Zakres podstawowy obejmuje 17 jednostek chorobowych: anemia aplastyczna, ciężkie oparzenia, leczenie operacyjne choroby wieńcowej, łagodny nowotwór wewnątrzczaszkowy, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy inwazyjny, operacja aorty, operacja zastawek serca, paraliż, przeszczepienie narządu, stwardnienie rozsiane, śpiączka, udar mózgu, utrata kończyn, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV, zawał serca.

Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

Sposób zawarcia ubezpieczenia

Do pełnego zawarcia umowy ubezpieczenia wystarczą trzy kroki:

  1. Wypełnij wniosek online lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych z zakładki kontakt.
  2. Na podstawie otrzymanych informacji przygotujemy ofertę.
  3. Po jej akceptacji, przekażemy na adres e-mail wszystkie istotne dokumenty. Ostatni krok to opłacenie polisy.

Ankieta medyczna – pytania

1. Czy w okresie ostatnich 3 lat rozpoznano u Pana/ Pani następujące choroby, był lub jest Pan / Pani leczony/a z ich powodu?
a. zawał serca; kardiomiopatia; udar mózgu; krwawienie śródczaszkowe;
b. wymagające leczenia w szpitalu: zaburzenia rytmu serca; wada serca; miażdżyca tętnic; niewydolność krążenia?
c. choroba nowotworowa (nowotwory złośliwe); guz wewnątrzczaszkowy; choroby krwi?
d. utraty przytomności; padaczka; stwardnienie rozsiane; choroba Parkinsona; choroba Alzheimera; porażenia nerwowe; zaburzenia psychiczne?
e. przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli); pylica; włóknienie płuc; niewydolność oddechowa?
f. przewlekłe choroby wątroby lub trzustki (np. przewlekłe zapalenie lub marskość wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki)?
g. przewlekłe kłębkowe lub odmiedniczkowe zapalenie nerek; wielotorbielowatość nerek; niewydolność nerek?
h. cukrzyca (z wyjątkiem tzw. cukrzycy ciężarnych)?
i. AIDS lub czy stwierdzono dodatni wynik testu na obecność wirusa HIV?
j. choroba alkoholowa (zespół zależności alkoholowej)?

2. Czy planowane jest leczenie szpitalne (z wyjątkiem usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, migdałków, hemoroidów, łagodnych torbieli, przeprowadzenia artroskopii, operacji przepukliny, przegrody nosa, zaćmy, jaskry, leczenia złamania kości, usunięcia zęba, porodu)?

3. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy odczuwał/-a Pan/ Pani któreś z następujących dolegliwości: bóle w klatce piersiowej; omdlenia; krwioplucie; obecność krwi w stolcu lub moczu; duszność; wyczuwalny guzek lub powiększenie jednego sutka; niewyjaśniona gorączka; niezamierzona, postępująca utrata masy ciała; czy stwierdzono wartości ciśnienia tętniczego krwi przekraczające 170/100 mmHg?

4. Czy w ciągu ostatnich 14 dni: wystąpił u Pana / Pani wzrost temperatury ciała powyżej 37,9 stopni Celsjusza wraz z towarzyszącym jej kaszlem i /albo bólem gardła; rozpoznano u Pana / Pani zakażenie koronawirusem; zalecono Panu / Pani kwarantannę z powodu podejrzenia kontaktu z koronawirusem?

W indywidualnych przypadkach mogą pojawiać się dodatkowe pytania ankietowe

Ważne dokumenty

Archiwalne