UNIQA – Otwarta Grupa

W ofercie otwartej grupy UNIQA „Ochrona z Plusem” znajdziemy propozycję dla osób w wieku 18 – 55 lat, które potrzebują zabezpieczenia finansowego na wypadek zdarzeń losowych.

Propozycja zawierają łącznie aż 19 atrakcyjnych wariantów ubezpieczenia z możliwościami rozszerzenia o Medi Pomoc. Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie oferty poniżej.

Jakie są warunki przystąpienia?

Ubezpieczenie na życie UNIQA kierowane jest do osób, które przeszły pozytywną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego (ankieta medyczna) oraz które ukończyły 18 lat i nie ukończył 55 roku życia. Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie do rocznicy polisy, w której Ubezpieczony osiągnie wiek 69 lat.

Umowa rozpoczyna się w każdy dzień miesiąca pod warunkiem zarejestrowania wniosku i opłaceniu składki.

Ocena ryzyka obejmuje pozytywne udzielenie odpowiedzi na pytania medyczne oraz oświadzczenie o wykonywanym zawodzie. Umowa przewiduje listę wyłączonych zawodów z ochrony ubezpieczeniowej.

Jakie są dostępne warianty?

Dla Mnie obejmuje ubezpieczoną osobę od zdarzeń m.in. śmierć, uszczerbek lub uszkodzenie ciała, niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku, pobyt w szpitalu, poważne zachorowanie ubezpieczonego.

Dla Mnie i Dla Dziecka obejmuje zakresy pakietu Dla Mnie oraz zakresem dziecko ubezpieczonego poprzez ochronę od zdarzeń m.in. obejmuje pobyt dziecka w szpitalu oraz poważne zachorowanie dziecka.

Dla Mnie i Mojej Rodziny to nowoczesne rozwiązane kierowane osobom chcących zabezpieczyć siebie oraz swoich bliskich: rodzinę i dzieci. Zawarte są dodatkowe elementy świadczenia obejmujące m.in. śmierć rodziców, rodziców współmałżonka oraz pakiet partnerski.

Atuty oferty UNIQA

 • Zabezpieczenie finansowe bliskich, gdy Ciebie zabraknie, szeroki zakres umowy
 • Prywatna opieka zdrowotna w poważnej chorobie
 • Wizyty u lekarzy specjalistów Partnera Medycznego na koszt UNIQA prze 12 miesięcy (m.in. ortopeda, chirurg, internista, kardiolog)
 • Pomoc w sprawnym powrocie do zdrowia po wypadku
 • Możliwość zawarcia polisy zdalnie – za pośrednictwem Agenta. Zawarcie umowy potwierdzisz bez zbędnych formalności, klikając w link, który otrzymasz e-mailem.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia

Pakiet Ochronny to ubezpieczenie na życie, o charakterze ochronnym, które umożliwia kompleksowe zabezpieczenie Ubezpieczonego, jego współmałżonka oraz dziecka. Ubezpieczenie służy zabezpieczeniu finansowemu wskazanych przez Ubezpieczonego osób na wypadek jego śmierci oraz daje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w oparciu o szeroki zakres umów dodatkowych.

Opieka24 – W razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych UNIQA, do określnego limitu, zapewnia organizację i pokrycie kosztów świadczeń takich jak:

 • Transport medyczny,
 • Sprzęt rehabilitacyjny
 • Rehabilitacja
 • Wizyta lekarska, pielęgniarska po wypadku
 • Pomoc psychologa
 • Łóżko szpitalne dla rodzic
 • Dostawa leków
 • Infolinia medyczna

Karencja występujące w tej ofercie wynoszą:

 • 3 miesiące na operacje medyczne Ubezpieczonego, operacje medyczne współmałżonka, poważne zachorowania Ubezpieczonego, poważne zachorowania współmałżonka, poważne zachorowania dziecka, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt współmałżonka w szpitalu, pobyt dziecka w szpitalu.
 • 10 miesięcy na urodzenie się dziecka i urodzenie się dziecka wymagającego leczenia
 • 6 miesięcy na zdarzenia zaistniałe w ramach umowy podstawowej oraz pozostałych umów dodatkowych.

  Karencji nie stosuje się, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe spowodowane zostało nieszczęśliwym wypadkiem.

Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

Sposób zawarcia ubezpieczenia

Do pełnego zawarcia umowy ubezpieczenia wystarczą trzy kroki:

 1. Wypełnij wniosek online lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych z zakładki kontakt.
 2. Na podstawie otrzymanych informacji przygotujemy ofertę.
 3. Po jej akceptacji, przekażemy na adres e-mail wszystkie istotne dokumenty. Ostatni krok to opłacenie polisy.

Ankieta medyczna i zawód – pytania

1) Czy przez ostatnie 5 lat prowadzono u Pana/Pani diagnostykę lub rozpoznano u Pana/Pani chorobę serca, niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze krwi przekraczające wartości 160/100, udar mózgu, epilepsję, niedowład, choroby płuc, choroby nerek, choroby psychiczne, cukrzycę, choroby wątroby, choroby reumatyczne, stwardnienie rozsiane, choroby zakaźne (w szczególności WZW typu B, typu C, HIV), guza lub nowotwór?

2) Czy choruje Pan/Pani lub zamierza Pan/Pani poddać się leczeniu w związku z ww. chorobami?

3) Czy przebywa Pan/Pani w szpitalu lub planuje hospitalizację i leczenie operacyjne?

4) Czy w ciągu ostatnich 3 lat przebywał/-a Pan/Pani na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 kolejno następujących po sobie dni (nie dotyczy ciąży, porodu, leczenia złamań pojedynczych, zamkniętych, prostych i bez powikłań, skręceń, zwichnięć)?

5) Czy ma Pan/Pani orzeczoną częściową lub całkowitą niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji?

6) Czy wykonuje Pan/Pani jeden z niżej wymienionych zawodów:
pracownik budowlany wykonujący pracę na wysokości (powyżej 6 m), pod ziemią lub przy rozbiórce budynków, pracownik leśny pracujący przy pozyskiwaniu drewna, pracownik tartaku, operator dźwigów lub suwnic, artysta cyrkowiec, kaskader, pracownik platformy wiertniczej, górnik i inny pracownik przemysłu wydobywczego pracujący pod ziemią, marynarz i rybak, ratownik górski, wodny lub lotniczy, funkcjonariusz agencji bezpieczeństwa, służb specjalnych lub formacji uzbrojonych, straży miejskiej, leśnej, kolejowej oraz ochrony mienia posiadający broń palną, policjant, strażak, żołnierz zawodowy, korespondent wojenny, nurek lub inna osoba wykonująca prace pod wodą, pracownik przy lub z wykorzystaniem materiałów wybuchowych (w tym ich transport), przewożenie paliw lub ładunków niebezpiecznych, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 1000 V, pilot poza licencjonowanymi liniami lotniczymi, sportowiec, kierowca wyścigowy i rajdowy, pracownik fizyczny przemysłu metalurgicznego w odlewniach, walcowniach?

Ważne dokumenty