ubezpieczenie-na-zycie-a-samobojstwo

Samobójstwo a ubezpieczenie na życie

Jaka jest prawda w przypadku samobójstwa – czy ubezpieczyciel zapłaci świadczenie za zgon, jeśli ubezpieczona osoba sama doprowadziła do własnej śmierci? Przyglądamy się regulacjom prawnym, które określają zasady otrzymywania świadczeń z ubezpieczenia na życie z tytułu samobójstwa.

Czym jest samobójstwo

Samobójstwo, czyli zdarzenie, w którym osoba celowo doprowadza do własnej śmierci, jest niewątpliwie tragedią dla całej rodziny. Strata bliskiej osoby, która targnęła się na własne życie może mieć dalekosiężne skutki. To nie tylko problem natury emocjonalnej, ale również trud związany z uporządkowaniem majątkowych spraw zmarłego.

Regulacja prawna – samobójstwo a ubezpieczenie na życie

Kodeks cywilny w artykule 833 uregulował zasady przyznawania świadczeń z tytułu samobójstwa osoby ubezpieczonej. Treść artykuły brzmi:

Przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy.

Co to oznacza w praktyce? Żaden ubezpieczyciel, który oferuje ubezpieczenia na życie, nie może wykluczyć odpowiedzialności za samobójstwo. Ważny jest jednak okres od zawarcia do zdarzenia, ponieważ jeżeli będzie on wynosił poniżej dwóch lat, ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapłaty świadczenia. Dopiero po pełnych dwóch latach samobójstwo będzie objęte polisą ubezpieczeniową.

W warunkach ubezpieczenia ubezpieczyciel może skrócić ten okres do 6 miesięcy, ale nie jest to spotykana praktyka. Z zasady ubezpieczyciele stosują maksymalny okres przewidziany w kodeksie cywilnym, czyli wspominane dwa lata.

Warto zwrócić uwagę, że ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) nie podlega pod artykuł 833. Mówiąc inaczej, ubezpieczyciele w ofercie NNW będą wyłączać samobójstwo jako zdarzenie nie podlegające ochronie ubezpieczeniowej.

Przyczyny regulacji prawnej – samobójstwo a ubezpieczenie na życie

Przyczyną wprowadzenia takiej regulacji prawnej jest zasada ubezpieczeń, która mówi o ubezpieczaniu zdarzeń wyłącznie niepewnych i niezależnych od woli ubezpieczonego, które określa są sformułowaniem „wypadek ubezpieczeniowy”. Samobójstwo nie polega pod tę definicję, bo jest zdarzeniem zależnym od woli ubezpieczonego, stąd konieczna była regulacja prawna.

Za wprowadzeniem artykuły 833 KC stała realizacja celu ubezpieczenia na życie jako narzędzia pełniącego funkcję społeczną i ekonomiczną. Ograniczenie ochrony przez pierwsza dwóch latach ma za zadanie zniechęcić osoby, które planują targać się na własne życie do zawierania ubezpieczeń na życie jako dodatkowego motywu.

Niebezpieczne zawody lub aktywności a samobójstwo

Co jeżeli ubezpieczona osoba wykonuje niebezpieczne aktywności o wysokim ryzyku wypadku lub zgonu? Konsekwencje tych zdarzeń nie mogą być uznane za samobójstwo. Kluczowym dla rozstrzygnięcia będą miały intencję – czy osoba ta świadomie zamierzała popełnić samobójstwo np. zostawiając list pożegnalny. W przeciwnym wypadku zdarzenia te będą uznawane za wypadek ubezpieczeniowy objęty ochroną ubezpieczeniową, o ile polisa nie zawiera innych wykluczeń np. rodzaju wykonywanych niebezpiecznych zawodów lub uprawniania sportów ekstremalnych.

Jeśli pojawia się spór z ubezpieczycielem na tle czy śmierć była skutkiem samobójstwa, to na ubezpieczycielu spoczywa ciężar dowodu.

Samookaleczenie a ubezpieczenie na życie

Skutki samookaleczeń i trwałe uszczerbki związane z próbami samobójczymi nie będą objęte ochroną ubezpieczeniową. Kodeks cywilny nie zawiera podobnych regulacji, więc osoby, które doznały uszczerbków na własne życzenie, nie otrzymają świadczenia. Dotyczy to każdego możliwego świadczenia (niezdolność do pracy, pobytu w szpitalu, trwałego uszczerbku itd).

UWAGA!! Jeśli trafiłeś na tę stronę, bo Ty lub ktoś, kogo znasz, doświadcza depresji lub myśli o samobójstwie, koniecznie skontaktuj się fundacjami udzielającymi pomocy psychologicznej osób z zagrożeniem życia. Listę form wsparcia znajdziesz pod tym adresem linkiem.

Opublikowano w Życie i zdrowie i otagowano , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *