Ubezpieczenie grupowe dla pracowników – zadbaj o pracowników

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników to narzędzie, które pozwala pracodawcom na zabezpieczenie życia i zdrowia swoich pracowników oraz ich najbliższych. Korzyści płynące z takiego rozwiązania są wielorakie, a koszty zazwyczaj niższe niż w przypadku indywidualnego ubezpieczenia.

Korzyści wynikające z ubezpieczenia grupowego

Zabezpiecz życie i zdrowie aktywnych zawodowo pracowników, a jednocześnie zbuduj silny zespół, który zmotywowany będzie do pracy na najwyższych obrotach. Grupowe ubezpieczenie na życie to dodatkowe narzędzie motywowania i budowania zaangażowania pracowników, które przynosi wiele korzyści dla pracodawców.

Korzyści podatkowe to kolejny argument, który przemawia za grupowym ubezpieczeniem na życie. Kiedy finansujesz składki na ubezpieczenie i spełnione zostaną warunki opisane w art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możesz zaliczyć je w koszty uzyskania przychodu.

Grupowe ubezpieczenie na życie przynosi również korzyści pracownikom. Jeśli ubezpieczysz swoich pracowników, to w przypadku śmierci jednego z nich, może nastąpić całkowite lub częściowe zwolnienie z wypłaty odprawy pośmiertnej, w zależności od wysokości wypłaty świadczenia. Ponadto, ubezpieczeni pracownicy otrzymują wsparcie finansowe w przypadku poważnego zachorowania, wypadku, operacji chirurgicznej, narodzin dziecka, niezdolności do pracy, leczenia szpitalnego – już od pierwszego dnia.

Branża pracodawcy a ubezpieczanie grupowe

Przykłady wartości dla pracowników salonów fryzjerskich, firm transportowych oraz firm budowlanych mogą być różne. Przykładowo, dla salonu fryzjerskiego ważne jest, aby pracownicy czuli się bezpiecznie i komfortowo w miejscu pracy, a grupowe ubezpieczenie na życie może przyczynić się do zwiększenia ich poczucia bezpieczeństwa i motywacji. W przypadku firm transportowych, gdzie pracownicy codziennie narażeni są na niebezpieczne sytuacje, ubezpieczenie na życie może przynieść spokój zarówno pracownikom, jak i pracodawcy. Natomiast dla firm budowlanych, gdzie pracownicy narażeni są na wiele ryzyk, ubezpieczenie na życie jest ważne nie tylko dla samych pracowników, ale także dla ich rodzin.

Branża pracodawcy ma wypływ na wysokość składki. O szczegóły zapytaj przechodząc do zakładki kontakt.

Zakres ubezpieczenia grupowego rozwiązania w firmie

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników oferuje wiele różnych opcji zakresu ochrony, w zależności od potrzeb i preferencji pracodawcy. W ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie odpowiedzialnością może być objęta szeroka lista zdarzeń, dotycząca życia i zdrowia ubezpieczonego pracownika oraz jego najbliższych. Zdarzenia objęte odpowiedzialnością to m.in. choroby, które mogą spowodować długotrwałą niezdolność do pracy, poważne zachorowanie, leczenie specjalistyczne, choroby nowotworowe, operacje i pobyt w szpitalu.

Jednak to nie wszystko, ponieważ grupowe ubezpieczenia na życie oferują również opcje ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy oraz na wypadek utraty pracy. W przypadku niezdolności do pracy ubezpieczenie może zapewnić świadczenia finansowe w celu zapewnienia ciągłości dochodów pracownika i pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji oraz innych wydatków związanych z chorobą. W przypadku utraty pracy, ubezpieczenie może zapewnić wsparcie finansowe dla pracownika w trudnej sytuacji finansowej.

Indywidualna kontynuacja po zakończeniu zatrudnienia

Jedną z korzyści wynikających z grupowego ubezpieczenia na życie jest możliwość kontynuowania indywidualnego ubezpieczenia po zakończeniu współpracy z pracodawcą. Oznacza to, że pracownicy, którzy opuszczają firmę, nie tracą swojego ubezpieczenia i nadal mogą korzystać z ochrony, którą zapewnia im polisa grupowa. Co więcej, ubezpieczony ma często możliwość samodzielnie wyboru zakresu ubezpieczenia oraz sumy ubezpieczenia. Dzięki temu, osoba, która skorzystała z grupowego ubezpieczenia na życie, może dalej korzystać z ochrony, która pozwoli jej zabezpieczyć swoje życie i zdrowie.

Warto zauważyć, że grupowe ubezpieczenie na życie może zaczynać się już od dwóch osób – tak jest w Ergo Hestia. Ubezpieczyciel ten oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeń dla firm i może pomóc w dobraniu odpowiedniego pakietu dla Twojej firmy.

Opublikowano w Życie i zdrowie i otagowano , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *