Ubezpieczenie mieszkania pod kredyt

Częstym wymogiem stawianym w umowach kredytu jest ubezpieczenie przedmiotu, na który planujemy uzyskać finansowanie. Celem tego wymogu jest zabezpieczenie obydwóch stron transakcji – zarówno instytucji finansującej jak i nabywcy nieruchomości. Spełniając ten wymóg sięgnąć można po rozwiązania dostępne w banku, jak również, o ile umowa kredytu nie stanowi inaczej, po inne rozwiązania dostępne na rynku. Która ofertę powinniśmy wybrać? Jak najefektywniej zabezpieczyć własne interesy? Na co zwracać uwagę?

Kiedy powstaje obowiązek zawarcia ubezpieczenia

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w umowie kredytu, bowiem to ona reguluje stosunek stron umowy. Co warto podkreślić, ubezpieczenie mieszkania pod kredyt nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Innymi słowami, jedynym źródłem informacji o zakresie i wymogach ubezpieczeniowych znajdziecie w dokumentach kredytowych.

Początek obowiązku posiadania ubezpieczenia będzie uzależniony od typu inwestycji. Jeśli przedmiotem kredytu jest mieszkanie lub dom deweloperski, ubezpieczenie powinno obowiązywać od momentu uzyskania odbiorów i przeniesienia praw własności na nabywcę., czyli wtedy, kiedy faktycznie stajemy się właścicielem mieszkania i ponosimy ryzyko jego zniszczenia lub uszkodzenia. Oznacza to, że w zależności na jakim etapie inwestycyjnym zawieramy umowę deweloperską, pierwsza umowa ubezpieczenia mieszkania może obowiązywać dopiero po kilku latach od podpisania umowy kredytowej. Nieco szybciej będzie to przy nabywaniu mieszkania z rynku wtórnego. Wówczas będziemy musieli dostarczyć polisę już po przeniesieniu własności mieszkania na nowego nabywcę.

Jaką umowę powinienem nabyć

Do udzielenia odpowiedzi na to pytanie, skorzystać musimy z informacji zawartych w umowie kredytu. Tam znajdziesz:

  • minimalną sumę ubezpieczenia, która pozostaje w relacji do kwoty zabezpieczenia,
  • minimalny zakres ubezpieczenia, w ramach to którego znajdziemy najczęściej ryzyko pożaru, wybuchu, deszczu nawalnego, gradu, śniegu, huraganu, uderzenia pioruna, lawina, powodzi i zalania,
  • listę honorowanych towarzystw ubezpieczeniowych.

Pojawi się również informacja o obowiązku dokonania cesji.

Czym jest cesja

Przelew wierzytelności, bo tak inaczej nazywa się cesję, to przekazanie wierzytelności na rzecz osoby trzeciej, a w omawianym przypadku jest to bank. W kontekście umowy ubezpieczenia mowa o przyszłych wierzytelnościach, które będą wynikać z przyznanych odszkodowań. Co to oznacza w praktyce? Zgadzając się na cesję praw z umowy, każdorazowo przed każdą wypłatą odszkodowania ubezpieczyciel zwróci się do banku o instrukcję, który to staje się uprawnionym do pojęcia takiej decyzji. Główną intencją jest, aby w przypadku całkowitej utraty przedmiotu kredytowania (np. pożar doprowadzający do całkowitego zniszczenia mieszkania), bank podjął decyzję co do przyszłości umowy kredytu szczególnie w kontekście utraty przedmiotu zabezpieczenia. W przypadku mniejszych i częściowych szkód, bank najczęściej zgadza się przekazać wypłatę bezpośrednio na nasze konto bankowe umożliwiając nam doprowadzenie mieszkania do stanu sprzed szkody.

Co jeśli nie wykupię ubezpieczenia

Konsekwencje niewykupienia umowy rodzą skutki prawne. Do narzędzi, jakie są na wyposażeniu instytucji finansującej, to pogorszenie warunków kredytowych (np. wzrost oprocentowania) lub w skrajnych sytuacjach nawet wypowiedzenie umowy kredytu. Nie należy kwestionować zasadności zawarcia ubezpieczenia mieszkania, ponieważ jego brak spowoduje uruchomienie sankcji przewidzianych w umowie kredytu. Warto zawczasu dopełnić obowiązek ubezpieczenia.

Dostępny katalog oferty ubezpieczeniowej

Jeśli szukasz adekwatnej ochrony ubezpieczeniowej i atrakcyjnej cenowo opcji, skorzystaj z formularza kontaktowego. Pamiętaj, że umowy ubezpieczenia oferowane w banku są oferowane tylko w zakresie podstawowym i minimalnym. Oznacza to, że ty jako właściciel mieszkania nie jesteś zabezpieczony na szereg nieprzewidzianych i niespodziewanych sytuacji. Umowy oferowane w bankach najczęściej nie będą uwzględniać:

  • ubezpieczenia mienia ruchomego (meble, sprzęt RTV i AGD, mienie osobiste itp)
  • ubezpieczenia zabudowy i innych elementów, które nie są zabezpieczone kredytem,
  • ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku,
  • ubezpieczenie od szyb i ryzyk dodatkowych np. sprzętu elektronicznego od awarii, przepięć, katastrofy budowlanej, kosztów poszukiwania wycieku,
  • ubezpieczenia OC (bardzo ważny element ochrony!!).

Skontaktuj się, aby poznać szczegóły oferty. Zapewnij sobie bezpieczeństwo, nie tylko „murów” pod kredyt.

Opublikowano w Ubezpieczenia mieszkaniowe i otagowano , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *