ubezpiecznie-dla-seniorow-otwarta-grupa

Ubezpieczenie na życie dla seniorów 2023

Wiek nie zawsze musi iść w parze z brakiem ofert na ubezpieczenie na życie. Na rynku są dostępne rozwiązania, które wypełniają tę potrzebę. Jednym z często stosowanych sposobów jest ubezpieczenie w formule otwartej, która – po spełnieniu warunków przystąpienia – zabezpiecza finansowo seniorów oraz ich bliskich na wypadek zdarzeń losowych.

Oferta dla seniorów

To, że jesteś starszy, nie oznacza, że nie możesz znaleźć polisy ubezpieczeniowej na życie. Koszt ubezpieczenia jest wyższy niż w przypadku osób młodszych lub za tę samą składkę zakres świadczeń jest węższy dla seniorów. Poniżej znajdziesz zebrane porównanie dla seniorów poszukujących polisy na całe życie w ramach otwartych grup.

Propozycje kierowane są do osób, które poszukują ubezpieczenia ochronnego na całe życie. Produkt ochronny, w przeciwieństwie do inwestycyjnego lub ochronno-inwestycyjnego, nie zawiera elementu oszczędzania. Oznacza to, że zadaniem polisy ochronnej jest zabezpieczanie naszych bliskich na wypadek naszej śmierci.

Poniżej zamieściliśmy przykładowe warianty ubezpieczenia dla seniorów:

 
Kiedy najpóźniej mogę przystąpić do ubezpieczeniaPrzed ukończeniem 75 latPrzed ukończeniem 81 latPrzed ukończeniem 71 lat
Do kiedy będzie trwać umowa ubezpieczeniaZ dniem poprzedzającym najbliższą rocznicę polisy, następującą po ukończeniu przez Ubezpieczonego 75 latDożywotnioW pierwszą rocznicę polisy następującą po dniu 80 urodzin ubezpieczonego
Składkaod 65 zł do 68 zł74 złod 71 zł do 141 zł
Indywidualna kontynuacjaTAK, brak szczegółowych informacjiTAK, na tych samych warunkachTAK, brak szczegółowych informacji
Zasady przystąpieniaAnkieta medyczneAnkieta medyczne i oświadczenie o wykonywanym zawodzieAnkieta medyczne i oświadczenie o wykonywanym zawodzie

Czy umowa rzeczywiście jest na całe życie

W tym zestawieniu tylko Generali oferuje dożywotnią umowę na tych samych warunkach. Allianz i Warta proponują przejście na indywidualną kontynuację po przekroczeniu maksymalnego wieku ochrony. Co oznacza indywidualna kontynuacja? Jest to forma umowy, na którą możesz przejść po ukończeniu ochrony na skutek ukończenia przewidzianego maksymalnego wieku. W takiej sytuacji, po zakończeniu umowy, powinieneś złożyć wniosek o objęcie ochroną w wariancie indywidualnej kontynuacji. Z zasady w tej formie nie obowiązują limity wieku co oznacza, że ochrona wobec takiego ubezpieczonego może być kontynuowana nawet dożywotnio. Minusem indywidualnej kontynuacji jest fakt, że szczegółowe warunki ochrony (zakresowe i cenowe) poznamy dopiero po zakończeniu ochrony w wybranym wariancie.

Porównanie zasad działania ofert dla seniorów

Wróćmy do tabelki. W tym zestawieniu najkorzystniej wypada Generali, które zaspokoi potrzeby wszystkich zainteresowanych pewnymi warunkami ubezpieczenia. Limit przystąpienia wieku jest najwyższy w Generali, a ochrona na niezmienionych warunkach może być kontynuowana nawet dożywotnio.

Dlaczego oferta dożywotniej kontynuacji ze strony Allianz i Warty jest mniej korzystna? Ponieważ na etapie zawarcia ubezpieczenia, jak już to wspomnieliśmy, nie znamy zasad indywidualnej kontynuacji. Zawierając dzisiaj polisę występuję niepewność co do zakresu ubezpieczenia i wysokości składki na warunkach indywidualnej kontynuacji.

Oferta proponowana przez Wartę ma zalety w postaci mnogości wariantów. Osoby bardziej wymagające będą mogłyby wybrać ofertę z kwotą świadczenia nawet do 91 000 zł w przypadku śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego ze składką 141 zł. Dodatkowo Warta oferuje świadczenie m.in. z tytułu urodzenia się wnuka, inwalidztwo w wyniku wypadku czy powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji – zakresów, które nie oferuje Allianz i Generali.

Z kolei Allianz wyróżnia się ciekawym pakietem assistance, w ramach którego, w razie choroby, zaostrzenia choroby przewlekłej lub wypadku, zapewnia szeroki pakiet wsparcia po pobycie ponad 5 dniowym w szpitalu.

Porównanie zakresów ubezpieczeń dla seniorów

Poniżej wybrane pozycje wariantów zbliżonych cenowo. Tabela przedstawia zakres i skumulowane wartości świadczeń:

 
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego40 000 zł30 000 zł33 000 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku20 000 zł20 000 zł20 000 zł
Śmierć7 000 zł10 000 zł10 000 zł
Trwały uszczerbek za 1%100 zł100 zł100 zł
Śmierć Współmałżonka (Partnera)5 000 zł8 000 zł-
Śmierć Współmałżonka (Partnera) wskutek nieszczęśliwego wypadku10 000 zł16 000 zł2 500 zł
Śmierć Współmałżonka (Partnera) wskutek wypadku komunikacyjnego10 000 zł24 000 zł5 000 zł
Składka miesięczna68 zł74 zł71 zł
Ulotka - pobierz

Jak można zauważyć, zakres świadczeń jest bardzo zbliżony zakresowo. Pierwsze trzy pozycje gwarantujące świadczenie z tytułu śmierci oscylują w podobnych wartościach. Każdy ubezpieczyciel oferuje świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku w wysokości 100 zł za 1%. Wyraźne różnice widać za to w świadczenia za małżonka/partnera, w ramach których Generali oferuje nawyższe kwoty.

Allianz
Za: szeroki zakres assistance
Przeciw: brak ochrony za chorobę w razie pandemii (COVID-19), najkrótszy okres ochrony do 75 lat, możliwa dożywotnia kontynuacja bez szczegółowych informacji o zakresie i składce

Generali
Za: ochrona za pandemię (COVID-19), dożywotnia ochrona na tych samych warunkach, najwyższy pułap przystąpienia (przed ukończeniem 81 lat), najwyższe kwoty za współmałżonka/partnera przy porównywalnych wariantach konkurencji
Przeciw: więcej pytań ankietowych

Warta
Za: dodatkowe warianty z wysokimi sumami, ochrona za pandemię (COVID-19), krótka ankieta medyczna
Przeciw: niższe kwoty świadczeń za współmałżonka przy porównywalnych wariantach konkurencji, możliwa dożywotnia kontynuacja bez szczegółowych informacji o zakresie i składce

O czym należy pamiętać zawierając polisę dla seniorów

Po pierwsze, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie ankiety medyczne, czyli inaczej oświadczenia o stanie zdrowia. Poniżej porównasz treść wymaganych oświadczeń. Jeśli nie spełniasz warunków, ubezpieczyciel będzie mógł odmówić złożenia oferty. Dodatkowo należy podać wykonywany zawód lub oświadczyć, że jest się emerytem lub rencistą.

Po drugie, warunki oferty zawierają ograniczenia w postaci karencji. Karencja jest to okres, za który ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Dla przykładu, Generali oferuję korzystny zakres karencji, ponieważ stosują ją wyłącznie względem śmierci współmałżonka (partnera) wynoszącą 180 dni. Warta stosuje karencje w stosunku do śmierci ubezpieczonego (6 miesięcy), powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji (6 miesięcy) i śmierci partnera/małżonka (6 miesięcy). Allianz wprowadził karencje 6 miesięczną za świadczenie związane ze śmiercią partnera/małżonka i śmierci ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu.

Po trzecie, zakres ubezpieczenia przewiduje pewne okoliczności, za które nie będzie nam przysługiwać odszkodowania. Są to wyłączenia odpowiedzialności. Typowymi wyłączeniami są samookaleczenia, samobójstwo w ciągu ostatnich 2 lat czy działania wojenne. Pełną listę wykluczeń znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W jaki sposób zawrzeć ubezpieczenie

Jeśli zdecydowałeś się z której z wybranych pakietów, skorzystaj z naszego formularza w celu zawarcia umowy. Zapewniamy zdalną obsługę, więc cały proces odbywa się bez wyjścia z domu. Pełne treści ogólnych warunków ubezpieczenia i szczegółowy zakres ochrony są zamieszczone podstronach: Allianz, Generali i Warta. Wniosek możesz wypełnić wybierając jednen z poniższych przycisków:

Kto jest współmałżonkiem (partnerem) według polisy

Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim, Twój mąż lub żona automatycznie traktowani są jako współmałżonkowie w rozumieniu zapisów polisy. Osoby rozwiedzione, wdowy (wdowcy) i inne osoby będące w związkach nieformalnych mogą wskazać partnera. W przypadku śmierci partnera (współmałżonka), otrzymasz świadczenie w wysokości ustalonej na polisie. Jeśli jesteś osobą samotną, częstym rozwiązaniem jest wskazywanie bliskiej osoby (sąsiada/ sąsiadki), z którą pozostajesz w stałych relacjach.

Tylko Generali i Allianz proponują liberalne podejście do definicji partnera – nie ma znaczenie płeć ani fakt bycia w związku małżeńskim drugiej osoby. Z kolei Warta wymaga, aby partner nie pozostawał w związku małżeńskim z osobą trzecią i nie był spokrewniony z ubezpieczonym.

Czy mogę zrezygnować z polisy dla seniorów

Na sam koniec warto wspomnieć, że polisy te są zawierane na rok z automatycznym przedłużeniem, o ile żadna ze stron nie złoży sprzeciwu. Jeśli z czasem uznamy, że nie chcemy kontynuować polisy, ochrona ubezpieczenia zakończy się gdy przestaniemy opłacać składkę. W takiej sytuacji otrzymamy od ubezpieczyciela wezwanie do zapłaty z dodatkowym terminem na uregulowanie płatności, po którym polisa zostanie wypowiedzenia.

Opublikowano w Życie i zdrowie i otagowano , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *