Ubezpieczenie niezdolności do pracy – na co zwrócić uwagę?

Ubezpieczenie niezdolności do pracy to jedno z najważniejszych ubezpieczeń dla osób pracujących. W przypadku, gdy zostaniemy poważnie chorzy lub doznajemy urazu, nie jesteśmy w stanie pracować i zarabiać pieniędzy. Ubezpieczenie niezdolności do pracy pozwala na wypłatę świadczenia pieniężnego w takiej sytuacji.

Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczenie niezdolności do pracy

Jeśli rozważasz zakup ubezpieczenia niezdolności do pracy, zwróć uwagę na kilka kluczowych elementów. Jak w przypadku każdego ubezpieczenia, przed podpisaniem umowy warto dokładnie przemyśleć, na co zwrócić uwagę. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych kwestii, które warto wziąć pod uwagę przed podpisaniem umowy ubezpieczenia niezdolności do pracy.

  1. Definicja niezdolności do pracy – Pierwszym i jednym z najważniejszych elementów umowy ubezpieczenia jest definicja niezdolności do pracy. Warto dokładnie przeczytać tę definicję i upewnić się, że jest ona jasna i zrozumiała.
  1. Wysokość składki – Wysokość składki to kolejna ważna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę. Składka jest regularnie pobierana przez ubezpieczyciela, więc warto dokładnie przemyśleć, czy jesteśmy w stanie regularnie opłacać składkę przez cały okres trwania umowy.
  1. Wysokość świadczenia – Wysokość świadczenia to kolejna ważna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę. W przypadku, gdy niezdolność do pracy nastąpi, ubezpieczyciel wypłaci nam określoną kwotę pieniędzy. Warto dokładnie przemyśleć, czy zdecydować się na formę jednorazowej wypłaty świadczenia czy np. comiesięcznej renty.
  1. Okres oczekiwania – Okres oczekiwania to czas, w którym nie otrzymamy świadczenia, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie pracować. Okres oczekiwania jest zwykle krótki, ale warto dokładnie przeczytać umowę i upewnić się, że okres ten jest dla nas akceptowalny.
  1. Wykluczenia – Wykluczenia to sytuacje, w których nie otrzymamy świadczenia. Przykłady takich sytuacji to samookaleczenie, skutki wojny i terroryzmu, choroby wynikające z nadużywania alkoholu lub narkotyków.

Przykłady świadczeń z tytułu niezdolności do pracy

Sprawdziliśmy, jakie zakłady ubezpieczeń oferują ubezpieczenie niezdolności do pracy. Dla przykładu decydując się na ubezpieczenie w GENERALI możemy skorzystać z dwóch wariantów:

  • Niezdolność do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku, gdzie kwoty świadczeń wynoszą od 10 000 do 25 000 zł i dotyczy przypadków, kiedy ubezpieczony na skutek wypadku nie będzie zdolny do do wykonywania pracy zgodnej z jego kwalifikacjami, wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, ukończonymi kursami lub posiadanymi umiejętnościami.
  • Całkowita niezdolność do pracy to świadczenie, gdzie maksymalna kwota wynosi nawet 1 000 000 zł wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia prowadzącą do całkowitej i trwałej niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Wybierając ofertę ERGO Hestia możemy również podejść do omawianej sprawy dwojako. Decydując się na ofertę w ramach „otwartych grup” wysokość świadczenia może wynosić maksymalnie 50 000 zł wskutek całkowitej trwałej niezdolności do pracy.

Ofertę na wyższe sumy można rozważyć na produkcie ERGO 4. Wypłata z tytułu ubezpieczenia niezdolność do pracy następuje w wysokości ustalonej w treści polisy, w razie wystąpienia – w okresie odpowiedzialności ERGO Hestii – całkowitej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Renta wypłacana jest od siódmego miesiąca od dnia powstania całkowitej niezdolności do pracy, przez czas trwania całkowitej niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż do dnia zakończenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia Niezdolność do pracy. Kwota ubezpieczenia może wynosić nawet do 4.000.000 zł wypłacanych w formie miesięcznej renty.

W celu porównania możliwych rozwiązań, warto skorzystać z formularza kontaktowego.

Opublikowano w Życie i zdrowie i otagowano , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *