DLA KOGO

W ramach ubezpieczenia możesz otrzymać m.in. wypłatę środków w razie choroby i nieszczęśliwego wypadku oraz wsparcie dla Twoich bliskich, gdyby Ciebie zabrakło.

Co możesz zyskać dzięki ubezpieczeniu:
– jeśli Ciebie zabraknie, pieniądze z polisy otrzymają Twoi bliscy, wskazani w umowie – bez postępowania spadkowego i płacenia podatku od spadków i darowizn.
– otrzymasz wsparcie finansowe w razie m.in. nieszczęśliwego wypadku, choroby czy pobytu w szpitalu.
– otrzymasz świadczenie w razie utraty bliskiej osoby: małżonka albo partnera życiowego (dotyczy wariantu 1 i 2)
– PZU zapewnia ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Do ubezpieczenia możesz przystąpić, jeśli masz od 59 do 69 lat


WARIANT 1WARIANT 2WARIANT 3
POWRÓT DO ZDROWIA
ZakresOnko-KardiowsparcieOnko-Kardiowsparcie
Liczba jednostek chorobowych10 jednostek chorobowych10 jednostek chorobowych
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego4 000 zł4 000 zł
Konsultacja zagraniczna i usługi assistanceTAKTAK
WSPARCIE POSZPITALNE – Leczenie szpitalne ubezpieczonego
za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego NW (do 60 dni pobytu w szpitalu)100 zł50 zł100 zł
na oddziale intensywnej terapii (jednorazowe świadczenie, jeśli pobyt trwał minimum 48h)1 000 zł500 zł1 000 zł
świadczenie za dzień rekonwalescencji – pobyt w szpitalu minimum 14 dni, zwolnienie maksymalnie 30 dni100 zł50 zł100 zł
Karta apteczna – prawo do bezgotówkowego odbioru w wybranych aptekach produktów o wartości1 000 zł1 000 zł
WSPARCIE POWYPADKOWE
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany NW
za 1% trwałego uszczerbku
250 zł100 zł250 zł
Następstwa NW na drodze (zgodnie z OWU)TAKTAK
Złamanie kości spowodowane NW – (odpowiedni procent zgodnie z OWU)10 000 zł10 000 zł
ZABEZPIECZENIE NAJBLIŻSZYCH
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym152 000 zł152 000 zł75 000 zł
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem52 000 zł52 000 zł25 000 zł
Śmierć ubezpieczonego12 000 zł12 000 zł5 000 zł
WSPARCIE DLA CIEBIE – Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonych bliskich
Śmierć małżonka albo partnera życiowego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem36 000 zł36 000 zł
Śmierć małżonka albo partnera życiowego6 000 zł6 000 zł
Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczeniaTAKTAKTAK
OPIEKA MEDYCZNA – zakres ProfilaktykaTAKTAKTAK
Składka miesięczna
Składka miesięczna z opcją Opieki Medycznej
127 zł
134 zł
82 zł
89 zł
74 zł
81 zł

Opieka medyczna za jedynie 7 zł miesięcznie
Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonemu w ramach dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna. Opieka medyczna to m.in.:
Konsultacje lekarskie z zakresu chorób wewnętrznych (interny), 2 wizyty w roku bezpłatnie
10 badań laboratoryjnych, raz w roku bezpłatnie
3 badania obrazowe (USG i RTG), raz w roku bezpłatnie
jedno badanie EKG spoczynkowe z opisem, raz w roku bezpłatnie

Co po osiągnięciu wieku wyznaczonego na koniec ochrony?
Po zakończeniu Twojej ochrony w umowie masz prawo do dożywotniego indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia (kod warunków PTKP51).
– Składka za każde 1000 zł sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym – 7 zł.
– Świadczenie za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczonego – 1% sumy ubezpieczenia.

JAK TO DZIAŁA

W prostych trzech krokach dowiesz się, jak otrzymać ochronę ubezpieczeniową

WYBIERZ WARIANT

Spośród dostępnych wariantów wybierz ten, który spełnia Twoje potrzeby.

WYPEŁNIJ DANE

Bez wychodzenia z domu. Uzupełnij dane niezbędne do zawarcia polisy.

ODBIERZ POLISĘ
Polisa będzie wysłana na Twój adres e-mail. Ostatni krok to opłacenie składki.

Potrzebujesz konsultacji – zamów kontakt


CHCĘ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ