ubezpieczenie-życie-nowotwór

Ubezpieczyć na życie chorego na raka

Możliwość uzyskania tradycyjnego ubezpieczenia na życie będzie często utrudniona, jeśli niedawno otrzymałeś diagnozę nowotworowa. Diagnoza ta niekoniecznie jest jednak przeszkodą w zakupie ubezpieczenia na życie. Dziś o potencjalnych możliwościach jak ubezpieczyć na życie chorego na raka.

Statystyki zachorowań na nowotwór

Według szacunków European Cancer Information System, w 2020 r. na nowotwór zachorować mogło nawet 536 osób na 100 tys. osób, co plasuje Polskę poniżej średniej UE. Zła wiadomość jest taka, że wskaźnik śmiertelności plasuje nas powyżej średniej unijnej. Szacunki mówią, że liczba zgonów mogła wynieść nawet 331 osób na 100 tys. osób. Najczęstsze nowotwory to rak jelita grubego, rak dróg żółciowych i wątroby, rak płuc, rak piersi i rak prostaty.

Osoby, które chorują lub chorowały na nowotwór mogą mieć problemy ze znalezieniem ubezpieczyciela, który będzie chciał przedstawić ofertę ubezpieczenia na życie. Złożenie takiej oferty poprzedzone jest ankietą medyczną, w której ubezpieczony oświadcza według swojej najlepszej wiedzy swój stan zdrowia, przebyte i aktualne choroby. Na tym etapie, jeśli udzielone odpowiedzi wskazują, że klient chorował lub choruje na nowotwór, ubezpieczyciel ma prawo odmówić złożenia oferty. Dociekliwi ubezpieczyciele mogą dopytywać o typ nowotworu, jego fazę i inny informacje przydatne do oceny stanu zdrowia i prawdopodobieństwa ewentualnym nawrotom choroby nowotworowej.

Jak ubezpieczyciel ocenia ryzyko

Jeśli ubezpieczyciel negatywnie oceni ryzyko ubezpieczeniowe, najpewniej odmówi złożenia oferty. Dzieje się tak, ponieważ ubezpieczyciel uznał, że prawdopodobieństwo wypłaty świadczenia przewyższałoby potencjalne wpływy ze składek. Zgodnie z podejściem, że im większe ryzyko, tym większa składka, mogłoby się okazać, że adekwatna składka przewyższałaby możliwości jej zapłaty przez klienta. Domeną ubezpieczeń jest ubezpieczenia zdarzeń niepewność, dlatego z zasady odmawia się ubezpieczenia zdarzeń, których zajście w ciągu najbliższych lat jest wysokie lub bliskie pewności.

Czy istnieją alternatywne rozwiązania na rynku

Istotne z punktu widzenia klientów z problemami zdrowotnymi może się okazać indywidualne podejście do oferty ubezpieczeniowej. Warto rozważyć ten zakres ubezpieczenia, który nie ma wpływu na aktualne lub przebyte choroby. Zakres oferty obejmujący życie lub poważne zachorowanie dla osób z historią zdrowotną może być niedostępny.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW, ubezpieczenie wypadkowe) jest częściowym rozwiązaniem potrzeb ubezpieczeniowych. Zawierając takie ubezpieczenie jesteśmy chronieni od zdarzeń “z zewnątrz”, co oznacza, że z zasady nasz stan zdrowia nie ma wpływu na powstanie uszczerbku na zdrowiu. Zawierając takie ubezpieczenie nie bada się stanu zdrowia klienta. Polisa wypadkowa spełni swoją rolę, kiedy oczekujemy wsparcia finansowego w związku z wypadkami np. trwałym uszczerbkiem po upadku z wysokości, skręceniem, złamaniem, oparzeniem, lub śmiercią w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Dla przykładu, ubezpieczenie NNW na rok w Generali dla osoby w wieku do 60 lat zaczyna się od ok. 80 zł miesięcznie przy sumie ubezpieczenia 100.000 zł i 1000 zł za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. Zapytaj o szczegółową ofertę.

Kolejnym częściowym rozwiązaniem dla osób pozostających w związkach nieformalnych lub formalnych jest oferta kierowana dla ich drugiej połowy. Dokładnie mowa o specjalnych rozszerzeniach partnerskich dostępnych np. w otwartych grupach, które pozwalają osobie ubezpieczonej otrzymać świadczenie za śmierć lub poważne zachorowanie swojego partnera. Rozszerzenia te charakteryzują się relatywnie niższymi świadczeniami. Przy zawarciu pomija się badanie stanu zdrowia partnera, lecz warto pamiętać, że często występują karencje. Pamiętaj też, że partner nieformalny musi być wskazany na polisie.

Ostatnią możliwością są grupowe ubezpieczenia na życie u aktualnego pracodawcy tzw. grupówki. Z reguły nie bada się stanu zdrowia poszczególnych pracowników. W takich ofertach ubezpieczyciele przyjmuje się uśredniony stan zdrowia i uznaje się, że pracownik jest sprawny fizycznie i zdolny do pracy, ponieważ przeszedł badania lekarskie kwalifikujące do pracy. Osoby, które mogą obawiać się odmowy na ofertę indywidualną ze względu na swoją historię zdrowotną, w rozwiązaniach grupowych będą mogły zawrzeć umowę bez ankiety.

Co jeżeli mam już ubezpieczenie na życie i zachorowałem na nowotwór

Dla osób z ważną polisą na życie sytuacja jest zgoła inna. Te osoby nie powinny się martwić, ponieważ aktualna polisa chroni ich na standardowych warunkach, o ile według swojej najlepszej wiedzy nie wiedzieli o chorobie lub choroba wystąpiła po objęciu ich ubezpieczeniem. W takim przypadku sprawdź, czy i w jakim zakresie przysługuje ci świadczenie. W zakresie poważnego zachorowania najczęściej prawo do uzyskania świadczenia powstaje w dniu diagnozy. W przypadku oferty obejmującej koszty leczenia (np. Global Doctors), świadczenie rozpoczyna się od momentu rozpoczęcia tegoż procesu. W przypadku śmierci na skutek nowotworu świadczenie otrzymają beneficjenci wskazani na polisie po przedstawieniu aktu zgonu.

Pamiętaj, że jeśli chciałbyś podnieść wysokość świadczeń lub rozszerzyć zakres ubezpieczenia w trakcie trwania polisy, możesz zostać poproszony o zaktualizowanie ankiety medycznej. Wówczas jej wynik będzie miał wpływ, czy ubezpieczyciel zgodzi się na wnioskowane zmiany.

Opublikowano w Życie i zdrowie i otagowano , , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *